Wat zijn bodemverbeteraars?

Bodemverbeteraars zijn substraten die de grondstructuur en bodemvruchtbaarheid verbeteren

Bodemverbeteraars moeten verwerkt worden door de bovenlaag van de tuin, in de wortelzone van de planten, zodat planten beter groeien en gezonder zijn. Op deze manier wordt de grondstructuur verbeterd en de bodemvruchtbaarheid verhoogd. Bodemverbeteraars zijn niet geschikt als potgrond.

Verhoging organische stof

Daarnaast zijn bodemverbeteraars voornamelijk bedoeld om de organische stof in de bodem te verhogen. Verhoging van de organische stof heeft tot gevolg dat de waterhuishouding wordt geoptimaliseerd; het water wordt beter vastgehouden, omdat de grond ruller is (losser van samenstelling). Bijkomend voordeel is dat u minder water hoeft te geven en ook minder kans heeft op ziekten en plagen.

Verbetering luchthuishouding

Ook wordt door het gebruik van bodemverbeteraars de luchthuishouding verbeterd. Deze verbetering komt op haar beurt weer ten goede aan de wortelontwikkeling. Een gezond wortelstelsel draagt bij aan een mooie plant en prachtige bloemen, zodat u langer van uw tuin kunt genieten!

Waaruit bestaan bodemverbeteraars?

De hoofdbestanddelen van bodemverbeteraars zijn veenproducten, voornamelijk tuinturf en zwartveen. Compost wordt ook vaak toegevoegd.

Tuinturf en compost bevatten een hoog gehalte organische stof. Dit hoge gehalte organische stof zorgt er onder andere voor dat het bodemleven wordt verrijkt. Er komen meststoffen vrij, deze verteren en komen beschikbaar voor de plant. Sommige vormen van bodemleven zijn essentieel voor de groei van planten en bomen. Daarnaast voorkomt een goed bodemleven bepaalde bodemziekten, zoals wortelrot.

Bij bodemverbeteraars met het RHP-keurmerk wordt geen gebruik gemaakt van recycling-potgrond (bijvoorbeeld substraten vanuit de tuinbouw of stalmest), vanwege het risico op ziekteverwekkers. Deze toevoeging is niet toegestaan.

Is tuinaarde geschikt als bodemverbeteraar?

Tuinaarde is een substraat dat doorgaans bestaat uit tuinturf, zwartveen aangevuld met compost. Tuinaarde met het RHP Consumer-keurmerk is zeer geschikt voor het verbeteren en/of aanvullen van de bodem. Tuinaarde heeft vaak ook nog een bemestende waarde. Om verwarring te voorkomen; gebruik tuinaarde niet in plaats van potgrond. Qua structuur is tuinaarde absoluut ongeschikt als potgrond. Tuinaarde is niet luchtig en zwaarder dan potgrond.

Is tuincompost geschikt als bodemverbeteraar?

Tuincompost is een substraat dat voornamelijk uit compost bestaat. De overige materialen kunnen vele andere zijn. Tuincompost is geschikt voor het verbeteren en/of aanvullen van de bodem. Tuincompost heeft een hogere bemestende waarde dan tuinaarde. Als de planten behoefte hebben aan meer voedingsstoffen, kan tuincompost met het RHP Consumer-keurmerk gebruikt worden.

Zijn tuinturf en turfstrooisel geschikt als bodemverbeteraar?

Tuinturf is zeer geschikt om te verwerken door de bovenlaag van de tuin, in de wortelzone van de planten. De grondstructuur wordt verbeterd en de bodemvruchtbaarheid wordt verhoogd. Tuinturf bestaat uit doorvroren zwartveen.

Tuinturf met het RHP-keurmerk kan met name gebruikt worden bij zuurminnende planten zoals bij heidetuinen, omdat tuinturf geen kalk bevat.

Turfstrooisel bestaat uit witveen. Turfstrooisel met het RHP Consumer-keurmerk wordt gebruikt om bijvoorbeeld bollen af te dekken. Turfstrooisel bevat namelijk een lage pH (zuurgraad). Deze lage pH zorgt ervoor dat de grond op de bollen luchtig en vrij van onkruiden blijft.

//Enable form button reCAPTCHA