Landscaping

RAG-gecertificeerd boomsubstraat biedt kwaliteit en vergroot zekerheid en veiligheid

Onder het RAG-keurmerk worden producten gecertificeerd die onder drie verschillende toepassingsgebieden kunnen vallen:

  • RAG Landscaping: toepassing in het openbaar groen
  • RAG Green Roof: toepassing voor groene daken en gevels
  • RAG Aanvulgronden: toepassing bij boomkwekerijen in de volle grond

 

Alle RAG-keurmerken stellen harde eisen aan boomsubstraat dat uiteindelijk wordt toegepast door de professionele kwekers, overheden, parkbeheerders, bouwers van infrastructuur en hoveniers. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat gecertificeerde bedrijven alles in het werk hebben gesteld dat alle geleverde producten:

  • de grootst mogelijke zekerheid bieden omdat zowel het product als het proces in de gehele keten worden bewaakt,
  • vrij zijn van de quarantaineziekten,
  • onkruidarm zijn,
  • voldoen aan een maximaal zoutgehalte,
  • voldoen aan de wettelijke eisen t.a.v. verontreinigingen met zware metalen, PAK’s en minerale oliën.

RAG-gecertificeerde substraten en de bedrijfsprocessen van de gecertificeerde bedrijven worden continu op vier onderdelen getoetst:

RHP uniek systeem kwaliteitscontrole

Kortom, als u kwaliteit, zekerheid en veiligheid belangrijk vindt, kiest u voor RAG-gecertificeerd boomsubstraat.

//Enable form button reCAPTCHA