Landscaping

RAG-gecertificeerde grond- en structuurverbeteraars bieden kwaliteit, zekerheid en veiligheid

Onder het RAG-keurmerk worden producten gecertificeerd die onder drie verschillende toepassingsgebieden kunnen vallen:

  • RAG Landscaping: toepassing in het openbaar groen
  • RAG Green Roof: toepassing voor groene daken en gevels
  • RAG Aanvulgronden: toepassing bij bodemslijtage

 

Alle RAG-keurmerken stellen harde eisen aan de grond- en structuurverbeteraars, die uiteindelijk worden toegepast door de professionele telers, overheden, parkbeheerders, bouwers van infrastructuur en hoveniers. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat alle geleverde producten:

  • de grootst mogelijke zekerheid bieden omdat zowel het product als het proces in de gehele keten worden bewaakt,
  • gegarandeerd vrij zijn van de meest voorkomende quarantaine ziekten,
  • onkruidarm zijn,
  • voldoen aan een maximaal zoutgehalte,
  • voldoen aan de wettelijke eisen t.a.v. verontreinigingen met zware metalen, PAK’s en minerale oliën.

 

RAG-gecertificeerde substraten en de bedrijfsprocessen van de gecertificeerde bedrijven worden continu op vier onderdelen getoetst.

Kortom, als u kwaliteit, zekerheid en veiligheid belangrijk vindt, kiest u voor RAG-gecertificeerde grond- en structuurverbeteraars.