Waarom RAG-substraten?

RAG-gecertificeerde grond- en structuurverbeteraars vergroten zekerheid voor een optimale start van uw project 

Het RAG-certificaat biedt de grootst mogelijke zekerheid aan grond- en structuurverbeteraars, omdat zowel het product als het proces in de keten wordt bewaakt. Het RAG-keurmerk monitort de kwaliteit van teeltmedia in de keten, van grondstofwinning tot bewerking en aflevering bij u op het bedrijf. Alle producten die RAG-gecertificeerd zijn, zijn onkruidarm en voldoen aan een maximaal zoutgehalte. Bovendien is door de gecertificeerde bedrijven alles in het werk gesteld om te zorgen dat de producten vrij zijn van quarantaineziekten. Natuurlijk voldoen de grond- en structuurverbeteraars aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan verontreinigingen met zware metalen, PAK’s en minerale oliën. Dit alles mag u verwachten van grond- en structuurverbeteraars met het RAG-keurmerk.

Kwaliteit is de basis voor een goede start van uw project