Welke keurmerken zijn er?

Stichting RHP beheert twee keurmerken - RHP en RAG – met zes verschillende toepassingsgebieden

De RHP-certificering kent zes verschillende toepassingsgebieden, elk met eigen speerpunten, producten en gecertificeerde bedrijven:

 • RHP Horticulture (Tuinbouw)
 • RHP Mushrooms (Tuinbouw)
 • RHP Consumer (Consumer)
 • RAG Landscaping (Landscaping)
 • RAG Green Roof (Landscaping)
 • RAG Aanvulgronden (Landscaping)

RHP Horticulture

Dit keurmerk voor substraten biedt meer zekerheid aan kwekers van bloemen, planten, groenten en fruit. Het RHP Horticulture-keurmerk waarborgt de kwaliteit van het substraat in de keten van winning tot verwerking bij de teler op het bedrijf. Kwekers vergroten hun zekerheid dat het substraat voldoet aan diverse kwaliteitseisen, zoals:

 • beheersing van (ziekte)risico’s
 • borging van overeengekomen fysische specificaties, zoals water- en luchtgehalte
 • borging van overeengekomen voedingsaspecten, zoals EC, pH en N-P-K

RHP Mushrooms

Het keurmerk RHP Mushrooms biedt champignonkwekers meer zekerheid dat zij een verantwoord en werkbaar substraat gebruiken. Bij de teelt van champignons vormt het substraat ‘dekaarde’ een zeer belangrijk onderdeel. De belangrijkste functie van dekaarde is namelijk het creëren en behouden van een waterbuffer. In deze waterbuffer ontwikkelt mycelium zich als basis voor de champignon. Onder het RHP Mushrooms-keurmerk kan de teler erop vertrouwen dat de samenstelling van de diverse grondstoffen zodanig gekozen is, dat deze voldoet aan de eisen die EUREP-GAP aan een substraat stelt.

RHP Consumer

Goede grond is belangrijk, want dat is de basis voor gezonde groei en sterke planten. Maar hoe beoordeelt een consument of de potgrond goed is? Het RHP-keurmerk is een onafhankelijk keurmerk voor potgrond en vergroot voor consumenten de zekerheid van kwaliteit en veiligheid. De consument kan erop vertrouwen dat er door de gecertificeerde bedrijven alles aan is gedaan dat potgrond met het RHP-keurmerk:

 • zorgt voor de beste groei en bloei van uw planten
 • zuiver en schoon is
 • vrij is van bestrijdingsmiddelen en ziekteverwekkers
 • voldoet aan de specificaties die op de verpakking staan

RAG Landscaping

RAG Landscaping is het keurmerk voor openbaar groen. Het RAG-keurmerk certificeert bodemproducten die bestemd zijn voor professionele telers, overheden, parkbeheerders, bouwers van infrastructuur en hoveniers. De eisen die het RAG Landscaping keurmerk stelt aan grond- en structuurverbeteraars gaan verder dan de RAW-richtlijnen. Hierdoor kunnen afnemers erop vertrouwen dat er door gecertificeerde bedrijven alles aan is gedaan om ervoor te zorgen dat alle geleverde producten:

 • de grootst mogelijke zekerheid bieden omdat zowel het product als het proces in de gehele keten worden bewaakt
 • vrij zijn van quarantaineziekten
 • onkruidarm zijn
 • voldoen aan een maximaal zoutgehalte
 • voldoen aan de wettelijke eisen t.a.v. verontreinigingen met zware metalen, PAK’s en minerale oliën

RAG Green Roof

Het keurmerk RAG Green Roof biedt meer zekerheid voor het gebruik van een kwalitatief goed daktuinsubstraat. De voeding in het daktuinsubstraat is in balans, waardoor de beplanting profiteert van de optimale basis voor een zo lang mogelijke levensduur. Het RAG Green Roof-keurmerk stelt duidelijke eisen aan het daktuinsubstraat. Hierdoor kan de afnemer erop vertrouwen dat er door de gecertificeerde bedrijven alles aan is gedaan om te zorgen dat alle geleverde daktuinsubstraten:

 • schoon (o.a. vrij van humaanpathogenen) en onkruidarm zijn
 • een optimaal zuurstofgehalte hebben, waardoor de beplanting de meest gunstige basis krijgt voor een zo lang mogelijk levensduur
 • voldoen aan de gestelde milieueisen (o.a. geen zware metalen)
 • een optimaal bufferend/waterbergend vermogen hebben, dat voldoet aan de strenge eisen van de onafhankelijke controle van de certificerende instelling. Het RAG-daktuinsubstraat combineert waterbuffering met fysische eigenschappen voor een optimale groei.
 • de belasting van het stadsriool beperken door gedoseerde waterafvloeiing
 • een warmte- en geluidsisolerende werking hebben. Hierdoor kunnen gas- en stookkosten worden bespaard en gebruikskosten van de airconditioning worden verlaagd

RAG Aanvulgronden

Het keurmerk RAG Aanvulgronden biedt meer zekerheid dat er sprake is van hoogwaardige aanvulgronden en bodemverbeterende materialen. Om slijtage van de bodem te voorkomen, worden aanvulgronden en/of bodemverbeteraars toegepast. Deze RAG-gecertificeerde producten herstellen de bodemstructuur en geven meer zekerheid aan afnemers op:

 • betere groeiomstandigheden
 • goede lucht- en waterhuishouding in de teeltlaag van de bodem
 • regelmatige aanvoer van voedingsstoffen in de bodem
//Enable form button reCAPTCHA