Gecertificeerd worden?

DE ROUTE TOT CERTIFICERING HEEFT EEN TIJDSPAD VAN 1 JAAR

Route tot certificering

De eerste stap bestaat uit het kenbaar maken van uw intentie tot certificering bij Stichting RHP. Wanneer een potentiële deelnemer voor het RHP-keurmerk zich heeft gericht tot RHP en voldaan heeft aan een aantal algemene verplichtingen, kan de route in worden gezet tot certificering.
Samengevat bestaat deze route uit een aantal stappen. Deze stappen zijn:

  • Nulmeting (optioneel)
  • Advies tot aanpassing processen en/of producten conform geldende norm
  • Opstellen bedrijfseigen kwaliteitshandboek
  • Implementatie kwaliteitszorgsysteem of aanpassen reeds bestaand kwaliteitszorgsysteem

Product- en procesnormen

Wanneer het kwaliteitshandboek met daarbij de normen uit het certificatieschema zijn geïmplementeerd binnen het bedrijf, kan worden begonnen met de opbouw van een halfjaarverklaring. Deze verklaring houdt in dat het bedrijf de Certificerende Instelling (CI) aangeeft volgens de RHP-product- en procesnormen te gaan werken. Binnen dit halfjaar zal het bedrijf ook een interne audit moeten (laten) uitvoeren.

Aan het einde van het halfjaar zal de CI de certificatie-audit uitvoeren. Tijdens de certificatie-audit wordt beoordeeld of het bedrijf voldoet aan de normen van het RHP-keurmerk. Bij een positieve beoordeling zal de CI het certificaat verlenen. Dit certificaat verleent het recht om het RHP-keurmerk te mogen voeren. Een indicatie van het benodigde tijdspad is ongeveer 1 jaar.

Persoonlijk advies

De potentiële deelnemers aan het RHP-keurmerk kunnen voor de route naar certificering gebruikmaken van de adviezen van RHP. Het regelmatig samenwerken met de technisch adviseurs van RHP bevordert een efficiënte invoering van de product- en procesnormen. Tijdens het proces worden bedrijven en/of productielocaties met enige regelmaat bezocht door de technisch adviseurs van RHP.

Interesse in RHP-certificatie?

Heeft u interesse in RHP-certificatie? Vul onderstaand formulier in en klik op VERZENDEN.

Lees in onze privacyverklaring hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

//Enable form button reCAPTCHA