gecertificeerde bedrijven

RHP BIEDT EEN UNIEK SYSTEEM OM KWALITEIT VAN TEELTMEDIA IN DE GEHELE KETEN tE MONITOREN

Stichting RHP is het kenniscentrum voor substraten en streeft een stijgend kwaliteitsniveau in de keten na. Met het RHP- en RAG-kwaliteitscertificaat is zichtbaar dat u werkt volgens de strengste eisen en dat de kwaliteit is geborgd in de gehele keten. U belooft inzicht in kwaliteit aan uw afnemers en vergroot zekerheid en veiligheid.

RHP-gecertificeerde substraten en de bijbehorende bedrijfsprocessen worden continu op vier onderdelen getoetst:

RHP uniek systeem kwaliteitscontrole

Kortom, RHP-gecertificeerde substraten zorgen voor een optimale start van de teelt.

//Enable form button reCAPTCHA