gecertificeerde bedrijven

RHP BIEDT EEN UNIEK SYSTEEM VOOR KETENKWALITEITSBORGING VAN SUBSTRAAT voor de gehele keten

Stichting RHP is het kenniscentrum voor substraten en streeft een stijgend kwaliteitsniveau in de keten na. Met het RHP- en RAG-kwaliteitscertificaat is zichtbaar dat u werkt volgens de strengste eisen en dat de kwaliteit is geborgd in de gehele keten. U belooft aan uw afnemers zekerheid, veiligheid en inzicht in kwaliteit.

RHP-gecertificeerde substraten en de bijbehorende bedrijfsprocessen worden continu op vier onderdelen getoetst:

Kortom, RHP-gecertificeerde substraten geven garantie voor een optimale start van de teelt.