RHP-keurmerk mogelijk voor pluggen en andere kleine voorgevormde groeimedia

1 maart 2024

Het is voor producenten voor het eerst mogelijk om hun pluggen of andere kleine voorgevormde groeimedia te certificeren. Deze producten kunnen het RHP-keurmerk krijgen, als deze aantoonbaar aan alle kwaliteitseisen voldoen. Bedrijven die betrokken zijn geweest bij het ontwikkelingstraject krijgen als eerste de mogelijkheid om het certificeringstraject te starten.

RHP, kenniscentrum voor substraten, heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan onderzoek naar pluggen en andere kleine voorgevormde groeimedia. Het traject startte op verzoek van kwekers, veredelaars en pluggenproducenten. In april 2022 organiseerde RHP de eerste aftrapbijeenkomst over de plannen met diverse stakeholders en bedrijven. Dit werd gevolgd door de vorming van een ontwikkelingscommissie van geïnteresseerde producenten, gebruikers en experts.

Normen en meetmethoden

Inmiddels zijn de eerste nieuwe normen voor pluggen klaar. Deze staan uitgebreid omschreven in een nieuwe module, die is toegevoegd aan het onlangs geactualiseerde RHP-productcertificatieschema. Om vast te stellen of producten aan de keurmerkeisen voldoen, heeft RHP nieuwe meetmethoden

ontwikkeld. Dit zijn methoden om volume, afmetingen, inwortelbaarheid, waterbuffer, snelheid van wateropname en voedingsaspecten te bepalen. De bepaling voor volume en afmetingen is ook ontwikkeld voor de CEN (Europese Commissie voor Normering) in Brussel en de Europese wetgeving. De normen betreffen niet alleen maximum- en minimumwaarden, maar zijn ook sterk gericht op uniformiteit. Daarnaast zullen de pluggen aan de standaard RHP-keurmerkeisen moeten voldoen en zijn volgens de normen dus vrij van besmetting met zware metalen, radioactiviteit, schadelijke stoffen, onkruidzaden, plant- en humaanpathogenen. Samen met producenten en gebruikers gaat RHP door om de normenset voor de toekomst uit te breiden.

Kwaliteit en gezamenlijk platform

Producenten die hun pluggen of andere kleine voorgevormde groeimedia laten certificeren, kunnen meer consistentie in kwaliteit bereiken. Daarnaast kent RHP een productgroepenstructuur waarbij aangesloten, gecertificeerde bedrijven periodiek bijeenkomen. Zo’n gezamenlijk platform komt er ook voor gecertificeerde pluggenproducenten. Zij kunnen onderling hun ervaringen uitwisselen en samen met RHP-experts en gebruikers (telers) zoeken naar verbeteringen.

Interesse in RHP-certificatie?

Producenten die ook interesse hebben in certificering van pluggen of andere kleine voorgevormde groeimedia, kunnen voor meer informatie contact opnemen met Daisy Otto van RHP via: otto@rhp.nl. Bedrijven die al hebben deelgenomen aan het ontwikkelingstraject, krijgen voorrang in het certificeringstraject.

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA