RHP start normerings- en certificeringstraject pluggen

24 maart 2022

RHP, het kenniscentrum en keurmerk voor substraten, gaat aan de slag met het ontwikkelen van normen voor pluggen en andere kleine voorgevormde groeimedia. Na de ontwikkeling van methoden om de materialen te toetsen, kan eind van dit jaar een pluggenproducent zich laten certificeren op basis van gezamenlijk vastgestelde criteria.

Aanleiding voor RHP om dit normerings- en certificeringstraject te starten, is een expliciet verzoek van kwekers en veredelaars via Glastuinbouw Nederland en van pluggenproducenten. Problemen leidden eerder al tot een pluggenonderzoek waar diverse gerenommeerde kwekers en veredelaars aan deelnamen. Glastuinbouw Nederland, die dit onderzoek heeft gefaciliteerd, juicht het initiatief van RHP dan ook toe.

Specifieke eisen pluggen 

Diverse kwekers en veredelaars hebben zich uitgesproken voor een normerings- en certificeringstraject van pluggen. Een afvaardiging van phalaenopsiskwekers heeft dit aangegeven bij RHP, tijdens een bijeenkomst van Glastuinbouw Nederland half maart. Hier werd uitgebreid over problemen in de teelt en mogelijkheden om te meten gesproken. De aanwezige kwekers en veredelaars zien in het normeren en certificeren van het productieproces van pluggen de oplossing voor bepaalde problemen. De verwachting is dat het aantal problemen zal dalen door kwaliteitsborging in de werkprocessen en de te stellen eisen aan de pluggenproducenten.

Aftrapbijeenkomst half april

RHP is in gesprek met diverse stakeholders en bedrijven en organiseert half april een aftrapbijeenkomst over de plannen. Geïnteresseerde producenten krijgen dan meer te horen over de aanpak van het normerings- en certificeringstraject voor pluggen, waarin ook de Europese meststoffenwetgeving specifiek voor pluggen wordt meegenomen. Doel is om een ontwikkelingscommissie van producenten, gebruikers en experts te vormen voor het traject. Bedrijven die geïnteresseerd zijn in participatie, kunnen zich melden bij RHP.

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA