In 2023 RHP-gecertificeerde pluggen op de markt

2 SEPTEMBER 2022

Bijna tien producenten van pluggen hebben zich gecommitteerd aan het RHP-certificeringstraject, dat naar verwachting 8 tot 12 maanden in beslag neemt. Als de producenten dit traject succesvol doorlopen, kunnen zij eind 2023 RHP-gecertificeerde pluggen op de markt brengen.

Afgelopen voorjaar spraken experts van RHP, het kenniscentrum voor substraten, met diverse producenten en gebruikers van pluggen en andere voorgevormde groeimedia over normeren en certificeren. Na een tweetal vervolgbijeenkomsten en diverse bedrijfsbezoeken verder, is duidelijk geworden dat het certificeren van pluggen als zinvol wordt gezien.

Steeds hogere kwaliteitseisen

Afnemers stellen steeds hogere eisen aan kwaliteit, terwijl er nu nog weinig mogelijkheden zijn om gecertificeerde pluggen op de markt te brengen. Anderzijds zien technisch adviseurs van RHP steeds grotere en complexere schadegevallen in de opkweek van planten. Volgens operationeel directeur Marco Zevenhoven kan certificering van pluggen schadegevallen beperken. “Certificeren helpt bedrijven om meer consistentie in kwaliteit te bereiken, door kwaliteitseisen te bepalen en procesafspraken te maken en deze te borgen. Daar wordt iedereen beter van.”

RHP-certificatie biedt voordelen

Volgens Zevenhoven biedt certificering nog meer voordelen voor producenten. “RHP kent een productgroepenstructuur waarbij aangesloten, gecertificeerde bedrijven elkaar treffen om te spreken over bijvoorbeeld kwaliteitsnormen en duurzaamheid. Pluggenproducenten hebben nog geen gezamenlijk platform, terwijl dat erg nuttig is gebleken na het overleg. Er zijn voldoende uitdagingen die je beter met elkaar kunt aangaan. Als het ene bedrijf last heeft van een schimmel, kan dat ook een ander overkomen. Samen sta je sterker in de zoektocht naar verbeteringen.”

Europese wetgeving

In het project worden nieuwe methoden ontwikkeld. Om het mogelijk te maken pluggen te testen volgens de nieuwe Europese meststoffenwetgeving - waar substraten onder vallen - wordt in dit project ook de volumemeting vastgesteld en een methode om de afmetingen te bepalen. Volgens Gerrit Wever, technisch adviseur bij RHP, zijn deze essentieel voor de Europese wetgeving.

Zorgvuldig testen, normeren, controleren

De volgende bijeenkomst van RHP-experts en pluggenproducenten staat eind oktober gepland. Intussen doet RHP testen met pluggen om standaardisering van meetmethodes uit te werken. Ook wordt er een voorstel gemaakt voor het vaststellen van de normen, zoals fysische en chemische eisen waaraan pluggen voor het RHP-keurmerk moeten voldoen. Het certificeren van grondstoffen en producten is een zorgvuldig traject, waarin de onafhankelijke Technische Commissie en het Centraal College van Deskundigen een belangrijke rol spelen. Zij controleren inhoudelijk de voorstellen van een werkgroep, bestaande uit producenten, gebruikers en RHP-experts.

Projectcoördinatie ligt in handen van Daisy Otto, bereikbaar via: otto@rhp.nl

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA