advies & Training

RHP vindt het belangrijk om KENNIS te delen, ZODAT DE KWALITEIT VAN SUBSTRAAT IN DE GEHELE KETEN STIJGT

De specialisten van RHP hebben samen meer dan een eeuw aan kennis tot hun beschikking. Regelmatig reizen zij af naar productiegebieden van verschillende grondstoffen in de gehele wereld. Ook kennen zij de gehele productieketen van binnen en van buiten. Het delen van deze kennis is belangrijk, zodat de kwaliteit van substraat stijgt.

Adviezen optimaliseren processen

Verbeteranalyses van gecertificeerde locaties vormen een vast onderdeel van de dienstverlening van RHP. De gecertificeerde locaties worden bezocht en onderworpen aan een grondige inspectie. In het eindrapport staan heldere adviezen ter verdere optimalisering van de veiligheid en de kwaliteit.

Trainingen en workshops

Kennisoverdracht aan nieuwe medewerkers en kennisverdieping voor bestaande medewerkers. Naast basiscursussen biedt RHP ook specifieke workshops aan die actuele onderwerpen aanstippen. Enkele voorbeelden:

Workshop “Wat zit er in de poriën; water of lucht?”
Water en zuurstof zijn essentieel voor de plant en haar wortels, maar wanneer zijn beide optimaal aanwezig? Hoe verlopen gehaltes ervan in het wortelmilieu? Door middel van het combineren van analyses en metingen - die u zelf kunt doen - in de teelt wordt duidelijk hoe dit werkt en hoe u dit zelf kunt optimaliseren. De nieuwste resultaten van het collectieve onderzoek worden gepresenteerd en dwarsverbanden met bestaande kennis over water en lucht passeren de revue. U bent na deze workshop weer volledig up-to-date op het gebied van watergehalte, wateropname en lucht.

Basiscursus Potgrond en Substraten (voor productie- en binnendienstmedewerkers)
Voor productiemedewerkers is het van groot belang om over basiskennis te beschikken van producteigenschappen en processen. Deze onderwerpen komen ruim aan bod. Uit evaluatie en ervaring blijkt dat deze cursus ook bij uitstek geschikt is voor binnendienstmedewerkers. Na deelname aan de cursus verbetert het kennisniveau, de opgedane kennis is toepasbaar in de praktijk en ook bevordert het de betrokkenheid binnen de organisatie.

Cursus Growing Media A

Deze cursus is vooral geschikt voor (nieuwe) vertegenwoordigers en teeltadviseurs. Maar ook voor medewerkers die groeien binnen de organisatie, heeft Growing Media A toegevoegde waarde. De cursus biedt inzicht in de chemische, fysische en biologische eigenschappen van substraten. Essentiële aspecten over potgrond en substraten komen aan bod; van bemesting en lucht- en waterhuishouding tot onkruid.

Cursus Growing Media B
Heeft u reeds ervaring in de functie van vertegenwoordiger/teeltadviseur? Of heeft u Growing Media A gevolgd en bent u toe aan meer verdieping in bijv. fysische aspecten en onkruid? Dan is Growing Media B geschikt voor u. Growing Media B geeft inzicht in de fysische en chemische processen en alle bijbehorende aspecten. Ook het leren lezen van verschillende analyses maakt onderdeel uit van Growing Media B.

Cursus intern auditor (specialisatie) 
Op diverse RHP gecertificeerde bedrijven zijn interne auditoren actief. Zij toetsen vaak in opdracht van de kwaliteitsmedewerker of het bedrijf voldoet aan de eigen afspraken. Deze afspraken zijn vastgelegd in het kwaliteitshandboek. Van een auditor wordt tevens verwacht dat hij of zij vast kan stellen of het bedrijf voldoet aan de RHP-normen. Dit wordt vaak als lastig ervaren. RHP heeft hiervoor de cursus intern auditor ontwikkeld. Medewerkers die de standaardcursus intern auditor hebben gevolgd, kunnen zich verder bekwamen in het doen van audits van het RHP bedrijf. Naast een korte opfrissing van de algemene audittechnieken, komt het op eenvoudige wijze doorgronden van het RHP certificatieschema aan bod. De nadruk van de cursus ligt op het beoordelen van praktijksituaties en herkennen van verbeterpunten. Een rollenspel gebaseerd op de productie van substraat(grondstoffen) maakt ook deel uit van deze cursus.

Cursus Plantenfysiologie en Substraat
RHP geeft deze verdiepingscursus in samenwerking met een externe plantenfysioloog. Indien u dagelijks kwekers bezoekt, wordt u continu geconfronteerd met plantprocessen. Het acteren van een substraat in een teeltsituatie wordt beter begrepen wanneer er kennis is van deze processen. Plantenfysiologie in relatie tot het substraat staat centraal.

Cursus Boomsubstraten voor ’t openbaar groen (RAG Landscaping)
In deze cursus komen alle aspecten van boomsubstraten in stedelijk gebied aan de orde. Denk aan het bespreken van o.a. chemische en fysische eigenschappen en aan de ontwikkelingen op het gebied van (onderzoeks)methodieken van boomsubstraten. Kwalitatief goed boomsubstraat is essentieel voor een goede en gezonde groei bij bomen en planten in stedelijk gebied.

Cursus EN-volume en oppotten in de praktijk (alleen in-company)
RHP onderzoek heeft aangetoond dat volume meer is dan de hoeveelheid die nodig is om een aantal potten te vullen. Door volume beter te beheersen, kunnen er kwalitatief betere en constantere potgronden worden gemaakt. Daarnaast heeft EN-volume geleid tot grip krijgen op het oppotgedrag van de kweker. Door deze kennis toe te passen in de praktijk, zijn verdere verbeteringen in een teelt mogelijk.

Cursus Beoordelen van grondstoffen (alleen in-company)
De kwaliteit van grondstoffen is bepalend voor het substraat dat hiermee gemaakt wordt. Er zijn diverse grondstoffen die in de tijd kunnen variëren wanneer het de kwaliteit betreft. Het is belangrijk om kennis van grondstoffen te hebben. Hiermee kan goed worden ingeschat of er aanpassingen nodig zijn. Deze in-company cursus vindt plaats op een productielocatie.

Cursus Beoordelen van veenderijen (alleen in-company)
De kwaliteit van een veenderij en de processen die daar plaatsvinden, hebben hun weerslag op het veenproduct dat op een veenderij gemaakt wordt. Door met de lokale medewerkers de veenderij te beoordelen en aan te geven waarom er bepaalde wensen zijn, is het mogelijk vlot verbeteringen door te voeren. De ervaring leert dat dit medewerkers motiveert.

Heeft u een andere kennisbehoefte?

In gezamenlijk overleg kunnen wij ook over een ander thema een in-company cursus of workshop organiseren. Als u een individuele kennisvraag heeft, horen wij het vanzelfsprekend ook graag.

In-company
Bij een in-company training volgen meerdere medewerkers van hetzelfde, RHP-gecertificeerde bedrijf tegelijkertijd een cursus, op het eigen bedrijf of op een andere locatie in overleg. In-company cursussen organiseren wij op uw verzoek. Datum, locatie, inhoud en kosten van de cursus stelt RHP in overleg met u vast. Dit kan ook voor kleine groepen. In principe zijn alle bovengenoemde cursussen ook als in-company cursus te geven. Ook kan in gezamenlijk overleg een in-company cursus over specifieke thema’s georganiseerd worden (bijv. pH in potgrond).

//Enable form button reCAPTCHA