Weer stappen vooruit met schema verantwoord geproduceerde kokos

5 april 2024

Afgelopen week is het eerste conceptschema voor Responsibly Produced Coir (verantwoord geproduceerde kokos) besproken met de 13 kokosbedrijven die het project ondersteunen. Zij konden vooraf en tijdens de vergadering hun feedback geven op dit concept.

Het conceptschema Responsibly Produced Coir is opgesteld door een werkgroep die bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de deelnemende kokosbedrijven, aangevuld met vertegenwoordiging vanuit auditorganisatie IMO en Glastuinbouw Nederland.

Sociale en milieuaspecten

In het conceptschema Responsibly Produced Coir staan sociale en milieuaspecten omschreven voor het verantwoord produceren van kokos. Eén voorwaarde is bijvoorbeeld een veilige en gezonde werkomgeving voor personeel. Dit houdt in bescherming tegen kokosstof, hitte en uitdroging met voldoende persoonlijke bescherming voor het veilig bedienen van machines. Ook zijn er eisen opgenomen over verstandig gebruik van water en chemicaliën op verwerkingslocaties. En een goede behandeling van afvalwater is essentieel om lokale schaarste en vervuiling te voorkomen.

Stakeholders vroeg betrokken

Het conceptschema Responsibly Produced Coir wordt gedeeld met een bredere groep stakeholders, nadat de feedback van de 13 deelnemende kokosbedrijven erin is verwerkt. Belangenorganisaties, retail, producenten, schema-eigenaren en NGO’s worden zo in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkelingen om te zorgen voor een brede acceptatie van het duurzaamheidsschema. Nadat eventuele feedback van deze stakeholders is verwerkt, gaat een pilotfase van start om het schema in de praktijk te toetsen bij een aantal verschillende bedrijven.

Praktijkpilot

Doel van de pilot is om de implementatie en auditeerbaarheid van het schema Responsibly Produced Coir in de praktijk te toetsen. Eventuele verbeterpunten die daaruit naar voren komen, zullen worden verwerkt in het definitieve schema. Daarna kunnen bedrijven zich laten certificeren voor Responsibly Produced Coir.

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA