Ontwikkeling duurzaamheidsschema kokos begonnen

13 november 2023

Met een kick-offbijeenkomst voor ruim vijftig internationale stakeholders, initieerde RHP eerder dit jaar de ontwikkeling richting een schema voor verantwoorde kokosproductie. Inmiddels is de oriëntatiefase van het project Responsibly Produced Coir (RPC) afgerond en is gestart met de ontwikkeling van het duurzaamheidsschema.

Dit laatste kwartaal van 2023 komt de werkgroep van Responsibly Produced Coir (RPC) vier keer bijeen om te praten over de inrichting van het nieuwe duurzaamheidsschema voor kokos. De werkgroepleden komen vanuit kokosbedrijven, Glastuinbouw Nederland en de certificerende instelling IMO Control. Projectleider is Hein Boon, die als directeur van Responsibly Produced Peat al ruime ervaring heeft met de opzet van een certificeringsschema voor verantwoorde productie.

In de werkgroepbijeenkomsten geven de leden elk vanuit hun eigen expertise input, en stellen gezamenlijk vast hoe de inhoud van het duurzaamheidsschema voor kokos eruit moet komen te zien. Er wordt vastgesteld op welke punten in de herkomst- en productieketen er sprake is van risico’s voor onder meer mens en milieu, om vervolgens de risico’s te voorkomen en te verminderen. Een klankbordgroep van kokosproducenten en stakeholders volgt de bewegingen van het project en geeft belangrijke feedback, zodat er een duurzaamheidsschema komt dat breed gedragen gaat worden. Het plan is om begin 2024 een conceptschema met belanghebbenden te bespreken.

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA