Voorkom discussie over volume

29 juni 2017

Volumemeting van substraten, het is een onderwerp dat nog altijd discussie kan opleveren tussen substraatleverancier en klant. EN 12580, een uniforme en werkbare methode, moet discussie voorkomen. Maar dat kan alleen als de methode ook volledig juist wordt uitgevoerd. Hoe doe je dat precies?

Potgrond wordt op volumebasis geleverd. Voor de nauwkeurigheid is het belangrijk om de meetmethode EN 12580 volledig correct uit te voeren. Daarom enkele tips waarop moet worden gelet:

 • Zorg voor het juiste gereedschap en precieze uitvoering van de methode. Gebruik om overtollige grond af te strijken een rechte, stevige, rechthoekige afstrijklat, met een scherpe rand van maximaal 5 millimeter dik en minimaal 500 millimeter lang.
 • Wees u ervan bewust dat het volume van de EN-ton niet per se precies 20 liter is. Kijk op het certificaat voor het exacte volume van de ton of ijk deze (RHP kan dit voor u uitvoeren, zie: Hulp nodig bij kalibreren EN-ton).
 • Zorg dat de weegschaal nauwkeurig is. Deze mag maximaal afwijken volgens onderstaande tabel.

  Lees verder onder de tabel.
Tabel interval weegschaal RHP
 • Zorg dat de EN-ton stabiel staat. Dus bijvoorbeeld niet in een omgeving die trilt door machines.
 • Zorg dat het materiaal wordt losgemaakt voor de volumemeting.
 • Zorg dat de valbreker niet direct in contact komt met de EN-ton.
 • Vul de EN-ton en ook de ring, in het voortraject, volledig tot aan de rand.
 • Zorg dat u vanuit het midden van de EN-ton met een zagende beweging naar de twee buitenzijdes afstrijkt.
 • Breng het materiaal dat van de valbreker op de grond is gevallen niet weer terug.
 • Zorg dat na het afstrijken de gaten worden opgevuld.
 • Vervang beschadigd materiaal direct om de volumemeting nauwkeurig te houden.

Download de werkinstructie

Log in op Mijn RHP (alleen voor gecertificeerde bedrijven) en download daar bij Overige downloads de geactualiseerde, stap-voor-stap ‘Werkinstructie volumebepaling volgens EN 12580’ en bijbehorende registratietabel.

Oppotreferentie

Zie ook de oppotreferentie in de Kennisbank. De oppotreferentie is een praktisch handvat bij het bepalen van o.a. grondverbruik.

Bestel de set

Heeft u nog geen set om volgens EN 12580 het volume van substraten te meten? Gecertificeerde bedrijven kunnen deze bestellen bij RHP. Mail voor meer informatie naar: info@rhp.nl.

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA