Oppotreferentie

De uitkomsten van de oppotreferentie helpen bij de keuze van een substraat dat aansluit bij HET oppotgedrag en DE teeltwijze

Bewust oppotten is de basis van een goede teelt. Onbewust te vast oppotten kan namelijk leiden tot teeltproblemen en groeiachterstanden van het gewas. De door RHP ontwikkelde oppotreferentie is een hulpmiddel om oppotvastheid te meten en te vergelijken met referentiewaarden. De uitkomsten helpen bij de keuze van een substraat dat aansluit bij het oppotgedrag en de teeltwijze.

Kwekers                                            Gecertificeerde bedrijven

Praktisch handvat
De standaardverdichting van potgrond wordt met de oppotreferentie aangeduid. Deze is vastgesteld door metingen bij teeltbedrijven in de praktijk. Er zijn diverse metingen uitgevoerd met verschillende substraten in verschillende teelten. Vervolgens is door RHP per potgrond vastgesteld welke druk uitgeoefend moet worden om praktijkcompactie te bereiken. Deze druk resulteerde in een nieuwe waarde: de RHP-oppotreferentie.

De oppotreferentie is een praktisch handvat bij het bepalen van:
• fysische eigenschappen in de teelt;
• dosering van meststoffen;
• aanpassing van recepturen die aansluiten bij de manier van oppotten en telen; 
• grondverbruik.

Samen met het rekenblad geeft de oppotreferentie inzicht in het oppotgedrag. 

Substraten verder verbeteren?
Wilt u recepturen aanpassen, zodat ze beter zijn afgestemd op een bepaald manier van oppotten en telen? RHP adviseert u graag.

 

Naar de kennisbank? 

Toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA