Raad voor Accreditatie

ONAFHANKELIJK EN DESKUNDIG TOEZICHT

RHP wordt door de Raad van Accreditatie (RvA) geaccepteerd als schemabeheerder voor het Productcertificatieschema RHP-keurmerk.

Over accreditatie

Het werk van een accreditatie-instelling is erop gericht het vertrouwen van een afnemer in de kwaliteit van een product of dienst te ondersteunen. Dat gebeurt via onafhankelijk en deskundig toezicht. De gebruiker wil immers weten of een keurmerk de garantie biedt, die het beweert te geven. Accreditatie vergroot dus de helderheid van de waarde van keurmerken, certificaten en laboratoriumtesten.

Internationale samenwerking

De internationale normen die bij het accrediteren worden gebruikt, verzekeren dat een product, dienst of organisatie overal op dezelfde basis wordt beoordeeld of getest. Dat levert vertrouwen in vergelijkbaarheid van certificaten en rapporten in binnen- en buitenland.

//Enable form button reCAPTCHA