Historie

Medio twintigste eeuw kwam van het proefstation in Naaldwijk het eerste initiatief tot stand op het gebied van kwaliteitscontrole van potgrond

Ook het proefstation in Aalsmeer ontwierp een regeling. In 1963 ontstond er een unieke samenwerking tussen onderzoeksinstellingen en voorlichtingsdiensten van de overheid en het bedrijfsleven, dat zich bezighield met de winning van grondstoffen en de bereiding van potgrond. Deze samenwerking mondde uit in de oprichting van een landelijke Regeling HandelsPotgronden, RHP. Toen de overheid meer afstand nam van directe betrokkenheid bij de samenwerking, werd de regeling in 1986 geprivatiseerd en omgezet in stichting RHP.

//Enable form button reCAPTCHA