30 oktober: (online) technische bijeenkomst RHP  

31 augustus 2020

RHP organiseert voor gecertificeerde bedrijven op vrijdagmiddag 30 oktober 2020 een technische bijeenkomst. Hoofdthema: de tussentijdse onderzoeksresultaten van zijn meerjarige, complexe onderzoek naar het verantwoord combineren van meerdere grondstoffen in één substraat. De bijeenkomst vindt plaats in Naaldwijk én er kan digitaal worden deelgenomen. Gezien het internationale karakter van deze bijeenkomst zal Engels de voertaal zijn.

De toenemende vraag naar alternatieve grondstoffen is voor de sector een uitdagende ontwikkeling. RHP laat zijn tussentijdse onderzoeksresultaten zien, die u handvatten bieden als het gaat over alternatieve grondstoffen, en beantwoordt uw vragen.

Over dit onderzoek

Het RHP-onderzoek is erop gericht om meer duidelijkheid te krijgen over hoe we meerdere grondstoffen, met een variatie in eigenschappen, veilig kunnen combineren. Zeker gezien de vele mogelijke combinaties waardoor ook variabelen veranderen, zoals de pH of beschikbare voedingselementen voor de plant. Het onderzoek geeft inzicht in de basale eigenschappen van grondstoffen, zoals plantverdraagzaamheid en stabiliteit. Er zijn specifieke analysemethoden in ontwikkeling. Deze geven een beter inzicht in de effecten die een grondstof kan hebben op de pH-buffering, voedingstoestand en stikstofbeschikbaarheid. Die informatie vormt de basis voor het juist inzetten en combineren van grondstoffen in een mengsel. En daarmee wordt de gewenste balans gecreëerd en is duidelijker hoe er in een teelt met een mengsel moet worden omgegaan.

Noteer alvast in uw agenda!

Wilt u deze bijeenkomst niet missen? Houd vrijdagmiddag 30 oktober alvast vrij in uw agenda! Binnenkort wordt aan RHP-gecertificeerde bedrijven per e-mail de uitnodiging met aanmeldmogelijkheid gestuurd. U kunt dan aangeven of u fysiek (World Horti Center, Naaldwijk) of digitaal aan de bijeenkomst wilt deelnemen.

dynamiek stikstof lab RHP

In deze kast laten we mengsels langdurig
incuberen
en volgen we het vastleggen en
vrijkomen van stikstof. 

extractproef grondstoffen RHP

Extractproeven met grondstoffen waarop je niet kunt zaaien. 

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA