Verantwoord grondstoffen stapelen?

30 november 2017

In welke mate zijn er risico’s verbonden aan het combineren van verschillende grondstoffen in één substraat? Het gebruik van meerdere grondstoffen in een mengsel kan leiden tot een stapeleffect van eigenschappen. En dat is niet altijd gunstig. Hoe kan er verantwoord worden gestapeld? Dat is één van de onderwerpen die RHP momenteel verder onderzoekt. Heeft u ervaring met of ideeën over grondstoffen stapelen? Laat het ons weten!

Tegenwoordig worden steeds meer verschillende grondstoffen gebruikt in recepten voor substraatmengsels. Onder het RHP-keurmerk geldt voor een aantal grondstoffen een maximaal toegestane dosering in substraten. Dit heeft vooral te maken met plantverdraagzaamheid en stikstoffixatie. Momenteel is het niet toegestaan om grondstoffen met een doseringslimiet elk met hun maximale dosering in een mengsel te combineren.

Onderzoek

RHP doet nu verder onderzoek naar het effect op met name de plantverdraagzaamheid als twee of meer grondstoffen met een maximale doseringsgrens tegelijkertijd in één mengsel worden toegepast. Doel is om te komen tot een veilige manier om deze grondstoffen te combineren in substraatmengsels.

Stap voor stap

Het onderzoek duurt nog tot medio 2018 en wordt globaal in de volgende stappen uitgevoerd:

1. Kenschetsen van grondstoffen
In deze stap van het onderzoek worden de eigenschappen van enkele grondstoffen beschreven. Hierin wordt meegenomen: de wateroplosbare elementen, gebonden elementen en stikstoffixatie van de grondstoffen. Met groeitesten wordt de maximale dosering per grondstof op basis van plantverdraagzaamheid vastgesteld.

2. Grondstoffen combineren
De volgende stap is grondstoffen combineren tot substraatmengsels en deze verder analyseren. Hierbij wordt het effect van de inbreng van voedingselementen getest. En wordt ook bekeken hoe deze kunnen worden aangepast voor een goede balans in het substraat. Daarnaast  wordt gekeken naar stikstoffixatie en plantverdraagzaamheid van de substraatmengsels.

3. Opslagproeven en teeltproeven
De laatste stap van dit onderzoek is het uitvoeren van opslagproeven en teeltproeven met de samengestelde mengsels. Hierbij wordt onder andere getest met en zonder compensatie van stikstof. Onderzocht wordt hoe de stikstofbeschikbaarheid overeind blijft tijdens opslag, transport en in de teelt.

Begeleidingscommissie

Door de complexiteit van het onderwerp en de stap-voor-stapbenadering zijn tijdens dit onderzoek, als begeleidingscommissie, enkele leden van de stuurgroep Onderzoek intensief betrokken bij de uitvoering.

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA