Onderzoeksupdate: combineren van grondstoffen in één mengsel

6 april 2020

Het uitgebreide RHP-onderzoek naar het verantwoord combineren van meerdere grondstoffen in één substraat loopt nu een paar jaar. Eerder berichtten we al over de stand van zaken in dit meerjarige, complexe onderzoek. Ook nu weer een tussentijdse update… 

Aan de basis van dit RHP-onderzoek ligt de toenemende vraag naar alternatieve grondstoffen. Nu worden deze ook al toegepast in substraten met veelal een basis van veen, maar voor het RHP-keurmerk wel in een veilige, gelimiteerde dosering. Veen is een voorspelbare grondstof die goed te sturen is dankzij de grote buffercapaciteit. Veen heeft mede om die reden tot nu toe een groot gehalte gehad in substraten. De alternatieve grondstoffen hebben een variatie in eigenschappen en door talloze mogelijke combinaties veranderen veel variabelen, zoals de pH of de beschikbare voedingselementen voor de plant. Dit maakt het een uitdaging om uitspraken te doen over de plantveiligheid van deze grondstoffen, individueel en vooral ook in samenspel. Alles in dit onderzoek is erop gericht om daar meer duidelijkheid over te krijgen. Dat alles anders wordt, is wel duidelijk. Voor substraatproducenten in het maken van de mengsels. En voor kwekers in het bijmesten en bijsturen in de teelt.

Gewerkt aan onderzoeksmethoden

RHP heeft de afgelopen periode vooral veel aan de onderzoeksmethoden gewerkt. Zo zijn er stappen gezet in het aanscherpen van de standaard test EN 16086-1 voor uiteenlopende grondstoffen. Ook is er een nieuwe stikstofimmobilisatietest ontwikkeld. Om een goed beeld te krijgen van een grondstof is het allereerst belangrijk om deze eerlijk te kunnen vergelijken met het referentiemateriaal. Alle factoren die groeiremmend kunnen werken op een plant, moeten voor een correcte analyse eerst worden uitgeschakeld. Eén zo’n factor is een ongebalanceerde voeding in grondstoffen. Bijvoorbeeld boomschors bevat van nature veel mangaan en in compost zit doorgaans veel kalium. Om een betere voedingsbalans te krijgen, moet dan eerst voedingscompensatie plaatsvinden voor een teeltproef. Een andere groeiremmende factor kunnen fysische eigenschappen van een grondstof zijn. In dit onderzoek is de afgelopen periode gewerkt aan hoe deze groeiremmende factoren uit te sluiten in de analyses.

EN 16086-1-test aangescherpt

Om de veiligheid van grondstoffen op het vlak van plantverdraagzaamheid te bepalen, is de standaard test EN 16086-1 nader onder de loep genomen. Een mogelijkheid in deze test is het toetsen van een extract van een grondstof (vergelijkbaar met de huidige RHP-groeitest). In de EN-test wordt een standaard extract gemaakt dat aan een pot met fijne perliet wordt toegevoegd. Hierop wordt vervolgens gezaaid. Op die manier kunnen ook heel grove grondstoffen worden getest. Voor dit onderzoek is deze test vooral verder aangescherpt op het compenseren van de voeding in het eerste extract en de bemesting tijdens de proef. De vervolgstap omvat het testen van de plantverdraagzaamheid en groei met andere percentages van grondstoffen in verschillende combinaties. Op die wijze gaan we echt testen met combinaties van grondstoffen en zo onderzoeken wat veilige doseringen en combinaties zijn.

Nieuwe stikstofimmobilisatietest ontwikkeld

Ook heeft RHP een nieuwe stikstofimmobilisatietest ontworpen. Bacteriën nemen stikstof op bij het afbreken van organische stof, maar voor de plant is stikstof juist een belangrijk voedingselement dat het nodig heeft om te groeien. Gebrek aan stikstof werkt groeiremmend of heeft daardoor schade tot gevolg. Nieuwe grondstoffen leggen soms veel meer stikstof vast dan veen. Veen heeft bij de vorming ervan in duizenden jaren die afbraakprocessen door bacteriën allang doorgemaakt. Vergeleken met de oude stikstofimmobilisatietest zijn er nu meer meetmomenten over een langere periode en de test heeft een groter bereik. In de oude stikstofimmobilisatietest werd slechts op één moment stikstof gemeten, na 21 dagen. Dit gaf geen compleet beeld van het verloop van de veelal hogere stikstofvastleggingen in sommige grondstoffen. In deze nieuwe test vindt er 6 weken lang een wekelijkse meting plaats. De hele dynamiek van vastleggen en vrijkomen van stikstof is met deze nieuwe test veel beter in beeld te krijgen.

Voor de nieuwe stikstofimmobilisatietest laten we mengsels in deze kast langdurig incuberen en volgen we de dynamiek van vastleggen en vrijkomen van stikstof. 

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA