Wetenschappelijk veldonderzoek naar boomgranulaten van start

28 februari 2019

In Amsterdam start, in opdracht van de gemeente, een vijfjarig wetenschappelijk veldonderzoek naar boomgranulaten. Acht bedrijven, waarvan zeven met RAG-gecertificeerde boomsubstraten, doen hieraan mee. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag hoe de groeiontwikkeling van bomen is in de boomgranulaten vergeleken met traditionele groeimedia.

In gemeenten is steeds minder groeiruimte beschikbaar voor boomwortels onder wegen, straten, fietspaden en parkeervakken. Deze groei komt ook onder druk te staan door de belasting door het verkeer. Boomgranulaten zijn speciaal bedoeld om toe te passen onder verharding.

Onafhankelijk onderzoek

en werkt hiervoor samen met boomdeskundigen. Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de veldproef gestart langs de Abidjanweg in het Westelijk Havengebied. De acht bedrijven leverden hiervoor hun boomgranulaten aan en deze maand is gestart met het aanplanten van 180 Iepen (Ulmus Rebona).

Proefopstelling Abidjanweg Amsterdam

De proefopstelling is aangelegd langs de Abidjanweg in Amsterdam.

De proefopstelling

De bomen worden geplant in 15 verschillende boomgranulaten. Elk afgeschermd plantvak van 2 x 2 x 0,8 meter met daarin het substraat wordt 12 keer herhaald, verdeeld over het perceel. Dit aantal herhalingen is nodig voor een betrouwbaar resultaat, omdat diverse andere factoren ook invloed kunnen hebben op de groei van de boom. De boomgranulaten worden afgedekt met een verharding van betonklinkers. Eén groeiplaats per substraat blijft open als referentie. De ontwikkeling van de bomen wordt vijf jaar lang gevolgd. Hierbij wordt vooral gekeken naar de bovengrondse groeiontwikkeling.

Waardevolle inzichten

Voor het RAG-keurmerk worden al diverse fysische eigenschappen van boomgranulaten, waaronder draagkracht, gemeten met de ‘RAG Landscaping m³ box’. De groeiresultaten uit het onderzoek in Amsterdam leveren RHP waardevolle inzichten op. Inzichten voor het verder ontwikkelen van de kennis, die al is opgebouwd met de normering voor RAG-gecertificeerde boomsubstraten. Voor de deelnemende substraatproducenten kunnen de onderzoeksresultaten als basis dienen voor het ontwikkelen van een nieuwe generatie boomsubstraten met een nog hoger kwaliteitsniveau.

RAG boomgranulaat boomsubstraat keurmerk

Deelnemers

De bedrijven die RAG-gecertificeerde boomgranulaten aanleverden voor het onderzoek zijn: AH Vrij Groen, Grond en Infra, Den Ouden, Gebr. Olieman, Heicom, JdB groep, Tree Ground Solutions en Van Doorn - Soest. Ook BVB Substrates leverde boomgranulaat voor de proef. Rob Scholman, technisch adviseur bij RHP, zit in de onderzoekgroep waarin bijv. ook Wageningen Universiteit en diverse boom- en bodemexperts deelnemen. De rol van de onderzoekgroep is het opzetten van het onderzoeksplan en het begeleiden van het veldonderzoek, dat in 2023 wordt afgerond.

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA