Welke keurmerken zijn er?

de kwaliteitskeurmerken RHP Horticulture en RHP mushrooms zijn relevant voor de tuinbouw

De stichting RHP beheert twee keurmerken: RHP en RAG. De certificering kent zes verschillende toepassingsgebieden, elk met eigen speerpunten, producten en gecertificeerde bedrijven. Voor u als tuinbouwondernemer zijn de keurmerken RHP Horticulture en RHP Mushrooms waardevol.

RHP Horticulture en RHP Mushrooms

RHP Mushrooms
Het keurmerk RHP Mushrooms biedt champignonkwekers meer zekerheid dat zij een verantwoord en werkbaar substraat gebruiken. Bij de teelt van champignons vormt het substraat ‘dekaarde’ een zeer belangrijk onderdeel. De belangrijkste functie van dekaarde is namelijk het creëren en behouden van een waterbuffer. In deze waterbuffer ontwikkelt mycelium zich als basis voor de champignon. Onder het RHP Mushrooms-keurmerk kunt u erop vertrouwen dat de samenstelling van de diverse grondstoffen zodanig gekozen is, dat deze voldoet aan de eisen die EUREP-GAP aan een substraat stelt.

Onderzoek van RHP
Samen met de producenten van dekaarde voert RHP onderzoek uit naar de fysische karakteristieken van dekaarde. In een eerste fase zijn daarvoor ‘in-situ'-monsters van ingebrachte dekaarde genomen. 'In-situ'-monsters zijn onverstoorde monsters direct genomen vanuit een teeltsituatie. Het gezamenlijk onderzoek leidt tot meer inzicht en het meetbaar maken van de fysische eigenschappen van dekaarden.

Momenteel zijn toegespitste analysemethoden in ontwikkeling, zodat aan de hand van deze analysemethoden onderscheid gemaakt kan worden tussen verschillende dekaarden. Hiermee wordt een basis gelegd voor handvatten voor de champignonkweker.

//Enable form button reCAPTCHA