Vochtmetingen in potkluiten: waarom steeds belangrijker en hoe pak je het aan? 

29 september 2020

Verandering in substraatrecepturen betekent ook verandering van de waterhuishouding in de potkluit. Kwekers moeten hun watergeefstrategie daarop afstemmen. Om dat goed te kunnen doen, is inzicht in een aantal parameters belangrijk. In vakblad Onder Glas nummer 8 (pag. 44-45) is Hans Verhagen, hoofd Onderzoek bij RHP, hierover geïnterviewd. Hier een kort overzicht van het hoe en waarom van vochtmetingen.

Waarom worden vochtmetingen steeds belangrijker?

  • Omdat de samenstelling van substraten steeds meer aan het veranderen is en daarmee ook de waterhuishouding in potkluiten anders is. 
  • Omdat zelfs kleine veranderingen in de receptuur grote gevolgen kunnen hebben voor het poriënvolume, de snelheid van wateropname, de waterverdeling en het watergehalte in het substraat.  
  • Omdat kwekers hun watergeefstrategie moeten afstemmen op de waterhuishouding in potkluiten. En dat kan alleen met inzicht in de lucht- en waterhuishouding. Daarvoor is meten noodzakelijk. 
  • Omdat uit onderzoek en in de praktijk blijkt dat het watergehalte en de waterverdeling in potkluiten behoorlijk kunnen afwijken van de verwachtingen.  
  • Omdat langere tijd te zuinig of te ruim watergeven, kan leiden tot problemen waaronder productieverlies, gebreksverschijnselen en verminderde weerbaarheid tegen ziekten en plagen. Dat komt weer omdat plantenwortels zich alleen goed kunnen ontwikkelen in een substraat waarin voldoende vocht en zuurstof beschikbaar zijn. Dit zorgt er ook voor dat de plant voedingselementen goed kan opnemen.  

Hoe pak je vochtmetingen goed aan?

  • Door vochtsensoren horizontaal op minimaal twee verschillende hoogten in de potkluit te steken. Dit brengt structureel te droge of te natte lagen in de potkluit in beeld. Sensoren die verticaal in de potkluit worden gestoken, zeggen alleen iets over het gemiddelde watergehalte in de tijd.  
  • Door op meerdere plaatsen in de teelt te meten en niet alleen in een enkele pot. 
  • Door van het meten een vaste routine te maken. Door dit dus structureel te doen en niet maar af en toe eens. Dan leer je de relatie tussen teeltmedium, waterhuishouding en gewasontwikkeling veel beter kennen en kun je de watergift doelgericht optimaliseren. 
  • Door ervoor te zorgen dat de vochtsensoren goed gekalibreerd zijn. 
  • Door niet te vergeten dat de waterhuishouding ook wordt beïnvloed door de manier van oppotten. Lees hiervoor meer over de door RHP ontwikkelde Oppotreferentie.  

Lees artikelen over RHP terug op Mijn RHP bij RHP in de media.  

Wel werkzaam bij een gecertificeerd bedrijf, maar nog geen persoonlijk Mijn RHP-account?  
Maak er één aan op Mijn RHP!

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA