Technisch adviseurs RHP bezoeken kokoslocaties Azië

22 januari 2024

Net als elk jaar bezochten de technisch adviseurs van RHP in de laatste maanden van 2023 alle RHP-gecertificeerde kokoslocaties in Azië. Tijdens zo’n locatiebezoek wordt een risicoanalyse uitgevoerd, staat bedrijfshygiëne centraal en worden medewerkers getraind.

Risicoanalyse

RHP bezoekt de 40 gecertificeerde kokoslocaties op het continent om risicoanalyses uit te voeren. Dit gebeurt naast de audits die de certificerende instelling meerdere keren per jaar uitvoert. Kokos is een belangrijke grondstof voor de substraatindustrie. Kwaliteit en veiligheid van deze grondstof zijn essentieel. Met name de fytosanitaire risico's (plantenziekten en tropisch onkruid) en verontreinigingen vragen aandacht.

Bedrijfshygiëne

Bedrijfshygiëne staat centraal tijdens de locatiebezoeken. De moderne tuinbouw vraagt immers om een substraat dat vrijwel vrij is van ziekteverwekkers. Beheersing van de productieprocessen is erg belangrijk. Aan de hand van bemonstering en analyses wordt gecontroleerd of de bedrijven de productieprocessen goed onder controle hebben. Vorig jaar is er extra aandacht besteed aan humane ziekteverwekkers en zijn er legionellametingen op locatie uitgevoerd.

Training

Medewerkers van gecertificeerde bedrijven krijgen trainingen van RHP tijdens dit soort locatiebezoeken. Deze zijn bedoeld om hen nog bewuster te maken van mogelijke risico's. Het overdragen van kennis uit ons innovatief onderzoek aan de wereldwijd aangesloten bedrijven is wat de technisch adviseurs van RHP dagelijks doen. Zo helpen ze producenten om hun processen te optimaliseren om kwalitatief hoogwaardige producten te maken.

Voor RHP-gecertificeerde kokosproducten, zie: https://www.rhp.nl/nl/product/kokosproducten

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA