Samenvatting technische bijeenkomst Riga

11 APRIL 2019

Voor gecertificeerde bedrijven organiseerde RHP op 4 april in Riga (Letland) een technische bijeenkomst over het beheer van de veenderij, veen, laboratoriumanalyses en de werkzaamheid van andere grondstoffen. Een korte samenvatting…

Beheer veenderij

Na een introductie over de toekomstige ontwikkelingen van substraten, volgde als eerste onderwerp: het beheer van de veenderij. Diverse aandachtspunten passeerden de revue, zoals de risico’s van onkruiden en nematoden, onkruidbestrijding, machines en gereedschappen en afval in veenderijen.

Veen en laboratoriumanalyses

Ten tweede werd kennis gedeeld over veen, de eigenschappen van deze grondstof, de rol ervan in substraten en freesturf versus fracties van turven/blokken. Ook werd ingegaan op de laboratoriumanalyses voor veen met het RHP-keurmerk als de WOK-analyse (wateropname), zeeffractieanalyse en bekalkingsbehoefte en op welke wijze een intern laboratorium RHP-erkend kan worden na een audit.

Werkzaamheid andere grondstoffen 

Tot slot kwam de werkzaamheid aan bod van andere grondstoffen zoals houtvezel, boomschors, perliet en kokos. Benadrukt werd dat het belangrijk is om bij de introductie van nieuwe componenten in een substraat, alle aspecten van een mengsel te evalueren. Vanzelfsprekend zijn bij vragen op dit gebied de technische adviseurs en kennis van RHP beschikbaar voor gecertificeerde bedrijven.

Hand-outs

Kon u niet bij de bijeenkomst in Riga aanwezig zijn of wilt u de hand-outs van de presentaties en alle informatie graag nog digitaal downloaden? Medewerkers van RHP-gecertificeerde bedrijven kunnen dit doen via Mijn RHP > RHP-presentaties.

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA