Samenstellen van groeimedia

31 MEI 2021

De eerste drie webinars die RHP voor gecertificeerde bedrijven organiseerde, gingen over veiligheid, pH en voeding en fysische eigenschappen. Samenstellen van groeimedia was het thema van het vierde webinar. Hoe interacteren grondstoffen met elkaar? En hoe zijn bepaalde eigenschappen in een groeimedium te realiseren tijdens de substraatproductie?

Het begint met het vaststellen van de wensen van de klant én van de plant. De belangrijkste variabelen om bij substraatproductie rekening mee te houden, zijn: gewas, type plantmateriaal, teeltwijze/ervaring van de kweker, oppotgedrag, verwerkbaarheid van het groeimedium, bemestingsmogelijkheden, watergeefsysteem, teeltduur en teeltsysteem. Laten we dit 'de setting' bij de kweker noemen. Als een groeimedium in de pot zit, dan zijn de fysische en chemische eigenschappen (bijna) niet meer te veranderen. RHP-gecertificeerde substraten moeten dan ook aan vooraf vastgestelde specificaties voldoen.

Kweker neemt het over

Als een substraat wordt afgeleverd bij de kweker, dan neemt hij het over. De kweker gaat watergeven en bemesten. De kweker moet bij gebruik van nieuwe groeimedia aandacht hebben voor benodigde teeltaanpassingen. Hoe minder het groeimedium bij zijn ervaring past, hoe meer aanpassingen noodzakelijk zijn in de teelt. De groeimedia kunnen anders zijn qua wateropname en waterbuffering, waardoor de kweker zijn manier van watergeven moet aanpassen. Ook kunnen de groeimedia anders zijn qua voedingsaspecten, waardoor er aangepaste bemesting nodig is bij de substraatproductie en later in de teelt.

Checklist samenstellen groeimedium

Hieronder staat een checklist voor het samenstellen van een groeimedium. Een aantal aspecten hangt hierbij met elkaar samen. Het gaat om drie grote gebieden: fysische aspecten, voedingsaspecten en biologische aspecten.

Meervoudige effecten grondstoffen

Grondstoffen hebben meervoudige effecten en interacteren als ze worden gecombineerd. Een grondstof in een groeimedium heeft effect op de volgende eigenschappen:

  •  Fysische eigenschappen: stevigheid, gradatie, interne poriën, vochtkarakteristiek (waterbuffer, Gemakkelijk Beschikbaar Water) en WOK (wateropnamekarakteristiek).
  •  Chemische eigenschappen: initiële pH, buffer (pH, kationen), aanwezige voeding, stikstofimmobilisatie en biologische aspecten.

Interacties liggen vooral op voedingsvlak: buffergrootte, bufferbezetting en voedingsaanbod, mineralisatie, omzetting en immobilisatie. Deze interactie blijft doorgaan in de teelt. De bemesting door de kweker is hierop ook van invloed.

Kortom, bij iedere grondstof in een mengsel moet het effect en de interactie met andere grondstoffen worden geëvalueerd. Het is van belang om bij het samenstellen van groeimedia te denken in eigenschappen. En het ook is belangrijk om met de kweker te praten over eigenschappen, niet over recepturen. RHP blijft de fysische eigenschappen van grondstoffen onderling onderzoeken en werkt verder aan het modelleren van voeding. VVolgende maand vatten we het thema van het laatste webinar samen: verpakking, opslag en toepassing.

Voor RHP-gecertificeerde bedrijven: u kunt de hand-outs van de presentaties van de webinars downloaden op Mijn RHP.

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA