RHP-uitlegvideo over oppotten

27 maart 2018

RHP heeft de oppotreferentie ontwikkeld. De uitkomsten hiervan geven inzicht in de dichtheid van het substraat door het oppotten. Dit helpt bij de keuze van een substraat dat aansluit bij het oppotgedrag en de teeltwijze. Bekijk het in de nieuwe RHP-uitlegvideo.

De oppotreferentie geeft een gemiddelde waarde voor hoe vast een substraat in de praktijk in een pot of container wordt gedaan. Deze waarde kan worden vergeleken met het daadwerkelijke oppotten van het substraat in de praktijk. Het combineren van de oppotreferentie met het wegen van de potten tijdens het vullen, kan problemen voorkomen door inzicht. Want zodra een pot is gevuld met substraat, staat de dichtheid van de grond vast. En té vast oppotten kan leiden tot wortelproblemen en bemesting die afwijkt van wat werd verwacht, met mogelijke teeltschade tot gevolg.

Specifieke substraatreceptuur 

Voor substraatproducenten is de oppotreferentie een handig hulpmiddel om de receptuur in te stellen voor een specifieke teelt. Soms willen kwekers vaster oppotten. Dan kan de oppotreferentie handig zijn om het substraat zo aan te passen dat het voldoet aan de wensen voor fysieke en voedingseigenschappen. De oppotreferentie kan direct na de productie van een substraat worden bepaald. In een gecombineerde test worden volume en dichtheid gemeten. Een drukplaat simuleert de gemiddelde oppotvastheid in de praktijk.

Meer informatie?

Bekijk de Kennisbank voor meer informatie over de oppotreferentie.

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA