RHP introduceert nieuwe methoden

31 mei 2021

Tijdens de online technische bijeenkomst op 30 oktober deed Hans Verhagen verslag van de onderzoeksresultaten van het collectieve onderzoeksprogramma. Een belangrijke conclusie was toen, dat de methoden voor het meten van stikstoffixatie en kiem- en groeiremming in grondstoffen konden worden verbeterd. Dit resulteert nu in de introductie van een aantal nieuwe methoden.

Stikstofimmobilisatietest

De stikstoffixatiemethode wordt vervangen door de nieuwe stikstofimmobilisatietest. Deze test geeft meer informatie over het gebruik van stikstof door een bepaalde grondstof, dan de bestaande test. Het is belangrijk dat deze informatie door de grondstofleverancier wordt doorgegeven aan de substraatproducent. Deze kan vervolgens per receptuur bepalen of er extra stikstof wordt gebruikt. In specifieke gevallen moet dan ook de gebruiker van het substraat, de kweker, worden geïnformeerd. De kweker weet dan wat hij kan verwachten en of hij eventueel zijn bijbemesting moet aanpassen. De stikstofimmobilisatietest duurt in totaal 9 weken. 3 en 6 weken na aanvang van de test wordt er gerapporteerd.

Plantresponstest

De plantresponstest vervangt de teeltproef en groeitest. De plantresponstest is een EN-methode. Deze methode kent twee varianten. Indien de dosering van de te onderzoeken grondstof minder is dan 35% (volumeprocenten), wordt er gekozen voor de mengseltest. Het te onderzoeken product wordt dan gemengd in de opgegeven dosering en vervolgens getest. Is de dosering gelijk of hoger is dan 35%, dan wordt er gekozen voor een andere variant: de extractietest. Net als bij de oude testen worden de kieming en groei bepaald ten opzichte van de referentie. Het uitvoeren van de mengseltest duurt 5 weken en de extractietest 6 weken.

Nieuwe inzendformulieren

Voor de producten die onderzocht worden met de nieuwe methoden, zijn nieuwe inzendformulieren opgesteld. Deze zijn vanaf 1 juni beschikbaar via Mijn RHP om te downloaden. Door deze nieuwe formulieren te gebruiken, worden de juiste gegevens verzameld en is de kans op fouten gering. Op de formulieren kunnen de benodigde gegevens worden aangegeven en de hoeveelheid materiaal die per nieuwe methode nodig is. Gebruik dus niet meer de oude inzendformulieren en download snel de nieuwe!

Voor alle nieuwe methoden geldt dat deze vanaf 1 juni worden ingevoerd.  Vanaf 1 juli zal Minerva de resultaten van de nieuwe methoden kunnen beoordelen.

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA