RHP organiseert online technische bijeenkomst ‘Acting with New Growing Media’

30 oktober 2020

Op vrijdagmiddag 30 oktober organiseerde RHP een online technische bijeenkomst ‘Acting with New Growing Media’. Ruim honderd internationale deelnemers van RHP-gecertificeerde bedrijven kwamen online om de presentaties te zien en hun vragen te stellen over de uitdagende ontwikkelingen voor de sector.

EU-wetgeving

En de wereld om ons heen is behoorlijk uitdagend. Hein Boon, directeur RHP en ook de eerste spreker vanmiddag, legde uit wat er op ons afkomt: "EU-wetgeving voor meststoffen en substraten, de EU Green Deal en toerekening van milieu-impact gedurende een teelt aan het gebruikte substraat.” Over de EU-meststoffenverordening (FPR) die in juni 2019 van kracht is geworden met een overgangsperiode van 3 jaar, benadrukte hij: “De implementatie treedt in werking vanaf juni 2022. Er is nog veel werk te doen met betrekking tot (analyse)methoden, interpretatie van eisen en exacte reikwijdte.

Het is belangrijk voor export. Slechts een aantal aspecten zijn genormeerd, voornamelijk veiligheid. Kwaliteit en geschiktheid vallen onder RHP." Hein sprak ook over Growing Media Europe en de ontwikkeling van een geharmoniseerde methodiek voor Life Cycle Assessment (LCA).

Dagvoorzitter was Marco Zevenhoven, adjunct-directeur/technisch adviseur bij RHP.

voornamelijk gebaseerd op veen. Om succesvolle substraten te ontwikkelen, is het nu belangrijk om te weten en te begrijpen hoe het echt gaat. Nieuwe groeimedia vragen niet alleen om aanpassing in samenstelling, kwekers moeten ook hun teeltmaatregelen aanpassen”, weet Hans. Hij wees op alle aspecten waarmee rekening moet worden gehouden bij het werken met ‘New Growing Media’: plantverdraagzaamheid, voeding, pH-gedrag, fysische eigenschappen, stabiliteit, gevoeligheid, houdbaarheid en toepassing. Over deze aspecten zullen er vanaf het eerste kwartaal van 2021 webinars zijn voor RHP-gecertificeerde bedrijven. Later zullen ook externe voorlichters en adviseurs bij de nieuwe ontwikkelingen betrokken worden. Hans legde ook de nieuw ontwikkelde analysemethoden uit en riep de gecertificeerde bedrijven op om nieuwe producten met de nieuwe RHP-methoden te analyseren.

Gecertificeerde bedrijven kunnen de hand-outs van de online technische bijeenkomst downloaden op Mijn RHP onder Presentaties.

Nog geen persoonlijk account voor Mijn RHP? Vraag er één via Mijn RHP.

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA