RAG-keurmerk in net verschenen protocol voorkomen verspreiding duizendknoop

29 november 2019

Onlangs is een landelijk protocol ter voorkoming van het verspreiden van Aziatische duizendknopen online gepubliceerd. Het RAG-keurmerk is hierin opgenomen in infoblad D over het voorkomen van verspreiding van duizendknoop bij grondwerk.

Aziatische duizendknopen (Falopia spp., waaronder Japanse duizendknoop) zijn invasief en verspreiden zich gemakkelijk in stedelijk groen, bermen, tuinen en natuurgebieden. Dit leidt tot de vraag naar meer zekerheid en veiligheid bij de toepassing van bodemsubstraten. Om Aziatische duizendknopen te bestrijden en verdere verspreiding te voorkomen, hebben stichting Probos, Aequator Groen & Ruimte en Geofoxx milieuexpertise een landelijk protocol opgesteld, in samenspraak met een brede gebruikersgroep.

RAG-keurmerk

In dit landelijk protocol is het RAG-keurmerk opgenomen in infoblad D over het voorkomen van verspreiding van duizendknoop bij grondwerk. Bij punt 3 over risico-inventarisatie staat vermeld dat bij de aanvoer van grond één van de factoren van belang ter afweging is: kiezen voor RAG-grond.
En bij punt 12 over de aanvoer van grond, staat onder b omschreven met welke stappen meer inzicht kan worden verkregen of er Aziatische duizendknoop in een partij grond aanwezig is. Eén van die stappen is om de partij grond te laten toetsen met behulp van een onkruidtoets bij RHP of het toepassen van RAG-gecertificeerde grond. Voor meer informatie hierover wordt in het protocol verwezen naar een eerder nieuwsbericht van RHP: https://www.rhp.nl/nl/rag-substraten-vrij-van-probleemonkruiden

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA