RAG-substraten vrij van probleemonkruiden

29 juni 2017

De Reuzenberenklauw en de Japanse duizendknoop. Het zijn allebei onkruiden die veel schade kunnen veroorzaken. Diverse gemeenten hebben te kampen met deze woekerende probleemplanten. Substraten met het RAG-keurmerk zijn gegarandeerd vrij van deze zogenoemde ‘invasieve exoten’ en kunnen veilig worden gebruikt in toepassingsgebieden als de boomkwekerij, openbaar groen en daktuinen.

Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop heeft wortelstokken die wel 7 meter lang kunnen worden. Het woekerende onkruid kan hiermee grote schade veroorzaken aan bijvoorbeeld wegen, gebouwen en dijken. De plant kan door asfalt heen groeien en zelfs door scheuren via de fundering woningen in groeien. Door die sterke groeikracht verdringt het onkruid ook makkelijk andere planten.

Foto: Tineke van der Meij (www.mijngroentje.nl)

Hoge kwaliteitseisen RAG-keurmerk

Het RAG-keurmerk stelt hoge eisen aan grond- en structuurverbeteraars als aanvulgrond/tuinaarde, bomengrond, bomenzand, boomgranulaat, daktuinsubstraat en dressgrond. Deze producten en de bedrijfsprocessen van de gecertificeerde bedrijven die deze leveren, worden continu getoetst. De onkruidtest is hierbij een belangrijk onderdeel. Voor de invasieve exoten geldt daarbij de nultolerantie. Omdat zowel het product als het proces in de gehele keten worden bewaakt, biedt dit de grootst mogelijke kwaliteit, zekerheid en veiligheid voor professionele kwekers, gemeenten, parkbeheerders, bouwers van infrastructuur en hoveniers. Zij herkennen RAG-substraten aan de vermelding van het RAG-keurmerk op de verpakking, afleverbon of factuur.

RHP test substraat op onkruid

De onkruidtest. Voor invasieve exoten geldt een nultolerantie.

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA