RHP op fytosanitair certificaat toont behandeling tegen schadelijke organismen

27 juni 2019

Eerder berichtten wij al over de gewijzigde EU-importeisen per 1 september 2019 voor planten met aanhangend groeimedium. Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst voor importeurs van planten lichtte de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit de eisen verder toe. Volgens de NVWA kan het RHP Horticulture-keurmerk worden gebruikt om aan te geven dat het gecertificeerde product doeltreffend is behandeld tegen schadelijke organismen.

Op 12 juni organiseerde de NVWA, in samenwerking met Naktuinbouw en Royal FloraHolland, een voorlichtingsbijeenkomst voor bedrijven die planten importeren uit de volle grond of die anderszins tijdens de kweek met volle grond in aanraking komen. Doel was om de nieuwe EU-importeisen nader toe te lichten en te kijken of en hoe bedrijven met dit soort producten aan de nieuwe eisen kunnen voldoen.

De eisen in een notendop

Het gaat in de Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2019/523 om Annex IV A I, punt 34 (pag. 56).
Voor planten waarbij sprake is van: ‘Aan planten aanhangende of daarbij gevoegde groeimedia, bedoeld om de levenskracht van de planten te handhaven, met uitzondering van steriele media voor in-vitroplanten, van oorsprong uit derde landen met uitzondering van Zwitserland.’

a.    Het groeimedium dat aan of bij de plant zit op het moment van import moet voldoen aan:

1.    moet vrij zijn van grond en organisch materiaal en niet eerder gebruikt zijn voor agrarische doeleinden (dus anorganische materialen zoals perliet en vermiculiet zijn toegestaan).

OF

2.    bestaat uitsluitend uit veen en/of kokosvezel en is niet eerder gebruikt voor agrarische doeleinden (andere organische bestanddelen moeten behandeld zijn, zie 3).

OF

3.    heeft een doeltreffende behandeling ondergaan tegen schadelijke organismen. De NVWA beschouwt RHP Horticulture-gecertificeerd groeimedium als doeltreffend behandeld. De fytosanitaire autoriteiten van het exportland bepalen echter wat zij goedkeuren en vermelden de middel(en) en methode op het fytosanitair certificaat.

EN

is opgeslagen geweest onder omstandigheden waarbij het vrij blijft van schadelijke organismen.

EN (altijd a en b in combinatie!)

b.   Sinds het planten in dit (aanwezige) groeimedium:

1. zijn passende maatregelen genomen om het groeimedium vrij te houden van schadelijke organismen, waaronder ten minste:

  • het medium fysiek isoleren van grond en andere mogelijke bronnen van verontreiniging;
  • hygiënische maatregelen;
  • het gebruik van water dat vrij is van schadelijke organismen.

OF

2. is dit medium binnen twee weken voor export volledig verwijderd door wassen met water dat vrij is van schadelijke organismen. Omplanten is toegestaan in groeimedium dat voldoet aan de eisen uit a. en als daarna wordt voldaan aan de eisen uit b./1.

NVWA vindt RHP Horticulture-product doeltreffend behandeld

Dus anorganisch materiaal zoals perliet en vermiculiet en uitsluitend het organische materiaal veen en kokosvezel zijn toegestaan, als dit niet eerder is gebruikt voor agrarische doeleinden. En als het gaat om ander organisch materiaal dan veen of kokosvezel, dan moet dit eerst doeltreffend zijn behandeld tegen schadelijke organismen. Volgens de NVWA wordt het RHP Horticulture-keurmerk beschouwd als doeltreffende maatregel om het risico op schadelijke organismen te minimaliseren. De officiële autoriteiten van het exportland bepalen echter welke behandelingen zij goedkeuren en op het fytosanitair certificaat vermelden. Het is daarom altijd goed om tijdig contact hierover op te nemen met bijvoorbeeld de fytosanitaire autoriteiten van het exportland.

RHP Horticulture doeltreffende behandeling fytosanitair certificaat

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA