Toekomstige EU-importeisen voor teeltmedium aan of geassocieerd met planten voor opkweek 

29 april 2019

De Europese Commissie heeft wijzigingen in de Fytorichtlijn (2000/29/EG) voorbereid. Er komen nieuwe EU-importregels voor het teeltmedium aan of geassocieerd met planten voor opkweek. Het definitieve EU-besluit hierover is genomen en zal na een implementatieperiode op 1 september 2019 van kracht zijn. Wat houdt het precies in?

Doel van de nieuwe, strengere EU-eisen is het voorkomen van uitbraken van plantenziekten en plagen in de Europese Unie door import van hoog-risico-plantmateriaal, inclusief uitgangsmateriaal en teeltmedia geïmporteerd vanuit landen buiten de EU, de zogenoemde ‘derde landen’.

Strengere EU-eisen aanhangende grond

De fytosanitaire EU-richtlijnen worden steeds strenger. Was het eerder nog voldoende om planten in de laatste twee weken voor verzending van het teeltmedium los te schudden en planten met het blote oog te inspecteren op aanhangende grond (visuele inspectie). Die opties komen te vervallen met de nieuwe regelgeving. De nieuwe eisen staan beschreven in de Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2019/523 op paginanummer 56 (website NVWA).

RHP-substraten voldoen aan eisen

RHP-gecertificeerde substraten voldoen aan de eisen voor een schone start van de teelt. Het RHP-productcertificatieschema omvat eisen die uitgebreider zijn dan de EU-richtlijnen. Om het RHP-keurmerk te mogen toepassen, wordt zowel de kwaliteit van het product als ook van het proces in de hele keten gemonitord. Dus van grondstofwinning tot bewerking en aflevering bij de gebruiker op het bedrijf. In de productieketen worden eisen gesteld aan hygiëne, opslag en transport van het substraat. Processen en producten worden onafhankelijk gecontroleerd door een Certificerende Instelling. RHP-substraatproducenten leveren wereldwijd teeltmedia onder het RHP-keurmerk aan kwekers. Kortom, producenten van plantmateriaal kunnen erop vertrouwen dat RHP-gecertificeerde bedrijven er alles aan doen om ervoor te zorgen dat geleverde producten zuiver en schoon zijn voor de start van een teelt.

Meldingsplicht quarantaine-organismen bij NVWA

Binnen de EU bestaat overigens al langer een richtlijn hoe te handelen wanneer een quarantaine-organisme in het (plant)materiaal of een teelt aanwezig is of wordt vermoed. Dit moet dan direct worden gemeld aan de bevoegde autoriteit, in Nederland is dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA bepaalt vervolgens welke maatregelen genomen moeten worden, bijvoorbeeld een terugroepverplichting.

RHP Gerrit Wever presentatie bijeenkomst juli 2018

Tijdens een bijeenkomst op 19 juli 2018 bij Royal FloraHolland in Aalsmeer over de lijst met hoog-risico-planten lichtte Gerrit Wever van RHP de toekomstige, strengere EU-importeisen toe voor aanhangende grond als onderdeel van planten voor opkweek.

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA