Nieuwe toetsgewassen in de teeltproef?

30 MAART 2017

RHP doet momenteel ervaring op met specifieke toetsgewassen die gevoeliger zijn voor residuen van gewasbeschermingsmiddelen dan de nu toegepaste standaard testgewassen. Deze kunnen zo mogelijk specifiek worden ingezet voor nader onderzoek naar residuen in substraatgrondstoffen.

Vorig jaar is RHP gestart met oriënterend onderzoek naar residuen van gewasbeschermingsmiddelen in gecertificeerde grondstoffen. Om antwoord te krijgen op de vraag hoeveel residuen zich bevinden in de substraatgrondstoffen, zijn laboratoriumanalyses gedaan. Uit onderzoek dat o.a. in Duitsland is uitgevoerd is echter gebleken dat residuen soms met een laboratoriumanalyse niet of moeilijk detecteerbaar zijn. Terwijl deze toch schade aan planten kunnen veroorzaken. Daarnaast zijn de standaard gewassen in de teeltproef niet altijd voldoende gevoelig voor residuen. RHP doet nu oriënterend onderzoek naar hoe de standaard teeltproef kan worden uitgebreid met een aantal gewassen die gevoeliger zijn voor residuen. Momenteel lopen de eerste proeven met boon en tomaat.

Specifieke indicatorplant

Toetsgewassen die standaard worden gebruikt in een teeltproef zijn sla, kool, koolrabi, Chinese kool en tuinkers. Deze gevoelige generalisten geven doorgaans een betrouwbaar beeld of een substraat of grondstof plantveilig is. Maar deze zijn niet specifiek gevoelig voor gewasbeschermingsmiddelen. Gewassen als boon en tomaat hebben wel een grotere gevoeligheid voor (residuen van) gewasbeschermingsmiddelen. Dat maakt deze gewassen tot goede indicatorplanten voor nader onderzoek naar eventuele resten van gewasbeschermingsmiddelen in substraatgrondstoffen. 

Eerste ervaringen

In een eerste opzet met een positieve controle liet vooral boon al snel na ontkieming een duidelijk effect zien. In de nu lopende testen wordt bekeken welke beelden, in welk stadium van de groei ontstaan. Daarmee wordt een standaard bepaald voor het doen van waarnemingen. Boon en tomaat zijn overigens niet de enige gewassen die worden beproefd. In volgende rondes worden ook andere gewassen getest, waaronder monocotylen.

Links: behandeling met residu; rechts: referentie.

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA