RHP onderzoekt residuen gewasbeschermingsmiddelen in substraatgrondstoffen

20 september 2016

Hoeveel residuen van gewasbeschermingsmiddelen bevinden zich in de substraatgrondstoffen? Om antwoord te krijgen op deze vraag, voert RHP op dit moment een oriënterend onderzoek uit onder bijna alle RHP-gecertificeerde grondstoffen. Komend najaar worden de resultaten verwacht.

Duurzaamheid en milieu

Onder druk van milieuorganisaties hebben Nederlandse tuincentra doelen gesteld voor de aanwezige residuen van gewasbeschermingsmiddelen. Het vernietigende rapport van Greenpeace vormde de aanleiding. Planten in het schap mogen geen bedreiging voor de bijen vormen. Steeds vaker worden door de markt eisen gesteld aan de mate van duurzaam ondernemen. De impact op het milieu moet geminimaliseerd worden. Deze ontwikkelingen zijn voor RHP een belangrijke reden om dit onderzoek te starten.

Analyse op ruim 800 stoffen

Van veel grondstoffen binnen RHP zijn de betrokken producenten gevraagd monsters in te zenden. De productgroepen hebben een belangrijke rol gespeeld bij het aanvragen van deze monsters. Elk substraatmonster wordt door RHP geanalyseerd op ruim 800 verschillende werkzame stoffen van pesticiden en herbiciden.

Resultaten dit najaar

Voor organische meststoffen heeft RHP inmiddels een norm gesteld. Voor alle overige grondstoffen is het onderzoek (nu nog) ter oriëntatie. Komend najaar worden de individuele resultaten besproken met de deelnemers. Per productgroep wordt een anonieme rapportage opgesteld. Afhankelijk van de resultaten wordt bepaald wat de vervolgstappen zijn.

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA