Maatwerk

voor wie een andere kennisbehoefte heeft

Naast het standaard cursusaanbod kan RHP, in gezamenlijk overleg, ook over specifieke thema's een cursus of workshop organiseren. Dit gebeurt meestal in-company, waarbij meerdere medewerkers van hetzelfde, RHP-gecertificeerde bedrijf tegelijkertijd een cursus volgen op het eigen bedrijf of in overleg op een andere locatie. In-company cursussen organiseren wij op verzoek. Datum, locatie, inhoud en kosten van de cursus stelt RHP in overleg vast. Dit kan ook voor kleine groepen. Als u een individuele kennisvraag heeft, horen wij het graag!

Ja, ik wil een RHP-cursus volgen!

INTERESSE DOORGEVEN
//Enable form button reCAPTCHA