Laat 10 procent productmonsters voor keurmerkcontrole door externe nemen

7 juni 2024

Voor de keurmerken RHP en RAG moeten gecertificeerde bedrijven productmonsters van hun gecertificeerde grondstoffen en substraten aanleveren bij RHP of een erkend laboratorium. De basis binnen het RHP-systeem is de controle op de processen. Steekproefsgewijs wordt met monstername en analyse bekeken of de processen voldoende worden beheerst. 10 procent van de productmonsters moet een onafhankelijke, externe partij nemen.

De bedrijven nemen dus grotendeels zelf monsters voor controle van hun gecertificeerde producten. Maar een percentage ervan mag niet door iemand van het eigen bedrijf worden genomen. 10 procent moet door een onafhankelijke, externe partij worden genomen. Dit is één van de certificerende instellingen (MPS-ECAS of Kiwa) of een door RHP erkend laboratorium.

Keurmerkeisen bemonstering

In module 100 van de productcertificatieschema’s staan de keurmerkeisen voor bemonstering. Hoe vaak een gecertificeerd product moet worden gecontroleerd en welke analyses nodig zijn, staat per product beschreven in de module daarover, te vinden op Mijn RHP.

RHP afgifte productmonsters schuur 's-Gravenzande NL

Instructie monstername

Hoe u een productmonster neemt, ziet u in deze instructievideo waarin monstername stap voor stap wordt uitgelegd. Verpak monsters nooit in vuilniszakken! Het gerecyclede plastic hiervan kan invloed hebben op het monster. Advies is ook om tijdens de monstername handschoenen te dragen in verband met eventueel aanwezige humaanpathogenen op/in het te bemonsteren product. Lees meer over aandachtspunten voor het inzenden van productmonsters.

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA