Gebruikt substraat als grondstof onder RHP Consumer-keurmerk

5 april 2024

Substraat uit de professionele tuinbouw mag sinds kort worden hergebruikt als grondstof voor potgrond, tuinaarde of tuincompost met het RHP Consumer-keurmerk. Hiervoor moet dit gebruikte substraat wel aan de keurmerkeisen voldoen.

Besloten is om eerst ervaring op te doen met producten voor consumenten. Met de opgedane ervaringen kan in de toekomst worden beoordeeld of ‘hergebruikt substraat’ ook voor andere toepassingsgebieden geschikt is.

Keurmerkeisen

RHP-gecertificeerd, gebruikt substraat als grondstof moet voldoen aan de keurmerkeisen. Deze staan omschreven in de nieuwe module 435 ‘Gebruikt substraat’, die erbij kwam tijdens de jaarlijkse update op 1 februari van het RHP-productcertificatieschema. Bij het innemen van het gebruikte substraat wordt informatie erover gezamenlijk vastgelegd door de kweker en het gecertificeerde bedrijf. Ook zijn er eisen voor opslag en transport. Bij verwerking van het gebruikte substraat geldt er een maximale dosering, die volgt uit bijv. chemische productanalyses. Hygiënisatie is de belangrijkste behandeling om te voldoen aan de fytosanitaire eisen. Zo’n proces is nodig omdat gebruikt substraat fytosanitair risicovol is vanwege mogelijke plantenziekten en onkruiden. Ook is er aandacht voor humaanpathogenen en residu van bestrijdingsmiddelen.

Nieuwe gecertificeerde producten

Gebruikt substraat is één van de nieuwe gecertificeerde producten en er komen er steeds meer bij. Grondstof- en substraatproducenten zijn inmiddels al jaren ervaring aan het opdoen met nieuwe grondstoffen. RHP ondersteunt de aangesloten, gecertificeerde bedrijven met onderzoek naar de eigenschappen van de hernieuwbare substraatgrondstoffen met behoud van kwaliteit en veiligheid van de producten.

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA