Wat is er gewijzigd in het RHP-productcertificatieschema?

1 februari 2024

De normen van het RHP-kwaliteitskeurmerk voor grondstoffen en substraten worden elk jaar geactualiseerd. Dit gebeurt mede op basis van ontwikkelingen in de sector. Jaarlijks worden er daarom inhoudelijke aanpassingen gedaan in het RHP-productcertificatieschema. Per 1 mei 2024 gaan de nieuwe normen in. Wat zijn de wijzigingen dit jaar?

De inhoudelijke wijzigingen op een rij

Hieronder staan de belangrijkste besluiten van het Centraal College van Deskundigen uitgelicht. Gecertificeerde bedrijven moeten vóór 1 mei 2024 alle geactualiseerde eisen uit het RHP-productcertificatieschema hebben doorgevoerd in hun bedrijfsvoering en kwaliteitsmanagementsysteem.

Module       

Wijziging

010
 • Toevoegingen en wijziging diverse definities
040
 • Herindelen ontheffingen
 • Wijzigingen ontheffingen proefleveringen (compost nu mogelijk)
 • Toevoegen ontheffingen voor nieuwe producten ter bevordering van innovatie
 • Toevoegingen intrekking ontheffingen
050
 • Beperking aan het aantal keer opnieuw analyseren van een batch
 • Systematiek van tekortkomingen ook geldend voor ontheffingen
060
 • Toevoeging op auditduur
 • Toevoeging in geval van periodieke audit op hoofdlocatie
 • Samenvoeging eisen productcontrole en steekproef
 • Termijn planning productcontrole locatietypen 1, 2, 3 en 4
 • Formaliseren mogelijkheid tot onaangekondigde steekproef door CI
110
 • Toevoegingen onderzoeksmethoden ‘Pluggen’
200
 • Toevoegen eis in geval van afkeur batches bij calamiteit
210
 • Geen nieuwe norm; module is deels opnieuw ingedeeld. Aparte kop voor bedrijfshygiëne.
260
 • Mushrooms: vervallen eis voor ontsmetting
 • Mushrooms: herindelen waardering in tabel
300
 • Herindelen module
 • Toevoegen producten in categorie B en C
 • Vervallen specifieke normering kleine partijen spoorelementen
 • Alternatieve toetsing indien karakteristiektest uitvloeier niet mogelijk is
 • Aanvullingen eisen bij biostimulanten
 • Aanvullingen eisen producten categorie C
 • Mogelijkheid tot verpakt aanwezig zijn D-producten op de RHP-locatie
 • Aanvullingen eisen producten categorie D
310
 • Idem aan MOD 300 (behalve biostimulanten)
320
 • Herindelen module
410
 • Aanpassing normering zeeffractie
430
 • Toevoegen fytosanitaire toets
 • Verhogen maximale dosering onder aangepaste normen
435
 • Nieuwe module ‘Gebruikt substraat’ (Consumer)
450
 • Verwijzing naar MOD 300 voor kleuring
 • Aanpassing frequentie 1:5-analyse en Mn-actiefanalyse
460
 • Mushrooms: aanpassing normering organische stof
 • Mushrooms: aanpassing methode aaltjesanalyse
490
 • Wijziging normering pH
 • Toevoegen normering intensief gewassen kokos
 • Verduidelijking bij controle productkwaliteit
520
 • Aanpassing frequentie chemisch onderzoek
 • Aanpassing frequentie contramonsters
580
 • Aanpassing normering A-cijfer
 • Aanpassing normering aaltjes en methode aaltjesanalyse
700
 • Aanpassen normering Mangaan
 • Toevoegen paragraaf ‘Aanvullende productkenmerking’ voor de ‘Bijsluiter’
715
 • Verplaatsing passage kleuring naar MOD 300
720
 • Nieuwe module ‘Pluggen’ (Horticulture)
760
 • Wijziging toetsing intern laboratorium voor pH- en EC-metingen

Bekijk actueel schema op Mijn RHP

Vanaf 1 februari 2024 is het geactualiseerde RHP-productcertificatieschema te downloaden via Mijn RHP. In de inhoudsopgave (MOD 000) is in rood aangegeven welke modules zijn gewijzigd. De aangepaste tekstdelen in modules zijn ook rood gemarkeerd.

Heeft u nog geen persoonlijk account voor Mijn RHP? Als medewerker van een RHP-gecertificeerd bedrijf kunt u deze eenvoudig zelf aanmaken via my.rhp.nl.

Meer nieuws? 

Toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA