Cursus Intern auditor

Voor interne auditoren bij gecertificeerde bedrijven

Deze specialisatiecursus is bedoeld voor interne auditoren die bij hun eigen RHP-gecertificeerde bedrijf actief zijn. In opdracht van de kwaliteitsmedewerker toetst een intern auditor of het bedrijf voldoet aan de eigen afspraken, die zijn vastgelegd in het kwaliteitshandboek. Van een auditor wordt ook verwacht dat hij of zij kan vaststellen of het bedrijf voldoet aan de RHP-normen. Doorgaans wordt dit nog niet zo makkelijk gevonden.

Door het volgen van deze cursus kunnen medewerkers zich verder bekwamen in het doen van audits van hun RHP-gecertificeerde bedrijf. Naast een korte opfrissing van de algemene audittechnieken, komt het op eenvoudige wijze doorgronden van het RHP-productcertificatieschema aan bod. De nadruk van de cursus ligt op het beoordelen van praktijksituaties en herkennen van verbeterpunten. Een rollenspel gebaseerd op de productie van substraat(grondstoffen) maakt ook deel uit van deze cursus.

Ja, ik wil een RHP-cursus volgen!

INTERESSE DOORGEVEN
//Enable form button reCAPTCHA