Bijscholings- en harmonisatiedag voor auditoren RHP-keurmerk

7 mei 2020

Jaarlijks organiseert RHP een bijscholings- en harmonisatiedag over het RHP-keurmerk voor auditoren van certificerende instellingen. Dit jaar gebeurde dat op 16 april online vanwege de coronacrisis. Deze dag is bedoeld om te zorgen dat iedereen de (nieuwe) normen voor het RHP-keurmerk hetzelfde interpreteert.

Auditoren van de certificerende instellingen MPS-ECAS en Kiwa doen voor het RHP-keurmerk audits bij gecertificeerde bedrijven. Het RHP-productcertificatieschema bestaat uit vele modules en wordt elk jaar geactualiseerd, mede op basis van ontwikkelingen in de sector. Soms komen er nieuwe modules bij of worden normen verbeterd. Het is belangrijk dat alle auditoren de beschrijvingen in het RHP-productcertificatieschema allemaal op dezelfde wijze interpreteren.

Tijdens de online bijeenkomst werden de auditoren dus bijgepraat over de jaarlijkse update van het RHP-productcertificatieschema. Sinds 1 mei zijn de nieuwe normen van kracht. Verder werd er ook aandacht besteed aan auditen op afstand en relevante Europese wetgeving. Ook deze onderwerpen werden behandeld: het toepassen van module 210 (hygiëne), B- en BE-producten, RHP-compost, minerale wol, monstername, de database Minerva 2.0, productcontrole door analyse, erkenningen van externe labs, interne labs en RAG-certificering. De ervaringen van auditoren met het toepassen van de normen vormden een onderdeel van de harmonisatie.

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA