Zoektocht naar alternatieve grondstoffen voor aanvulgronden

12 mei 2023

Laagveen wordt gebruikt als belangrijkste grondstof voor RAG-gecertificeerde aanvulgronden. De beschikbaarheid van laagveen is een knelpunt. Dit komt door duurzaamheidsvraagstukken rond veenwinning. Ook wordt er in Nederland minder gebouwd, waardoor de bouwputten afnemen die laagveen opleveren. Er moet worden gezocht naar alternatieven.

Onder andere vollegronds boomkwekerijen in Boskoop zijn afhankelijk van kwalitatief goede aanvulgronden om de bodem te verbeteren. Met RAG-gecertificeerde aanvulgronden zorgen de boomkwekers dat de bodem niet vervuilt en de bomen optimaal kunnen groeien. Door het gebrek aan beschikbaar laagveen, moet er worden gezocht naar volwaardige alternatieven die in grote volumes beschikbaar zijn. Behalve de beschikbaarheid van veen speelt ook de waterkwaliteit een belangrijke rol. Een gedeelte van de voedingselementen in aanvulgronden spoelt uit naar het oppervlaktewater. Bij het verbeteren van de waterkwaliteit moet er ook naar de grondstoffen in aanvulgronden worden gekeken.

Onderzoeksproject alternatieve grondstoffen

Hiervoor wil Delphy een onderzoeksproject gaan coördineren. Dit start naar verwachting volgend jaar. Het project zal worden uitgevoerd in samenwerking met andere partijen, waaronder RHP als kenniscentrum voor substraten.

RAG laagveen aanvulgronden

RHP en RAG-kwaliteitskeurmerk

Met alternatieve grondstoffen wil Delphy graag komen tot aanvulgronden met het RAG-kwaliteitskeurmerk. Daarom is vanuit RHP technisch adviseur Rob Scholman gevraagd deel te nemen in het project. Hij zal een adviserende rol vervullen. Ook leveranciers van RAG-aanvulgronden en grondstoffen worden gevraagd om te participeren in dit project.

RAG-gecertificeerde bedrijven kunnen voor meer informatie over het project en interesse in participatie, contact opnemen met Rob Scholman.

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA