Wordt uw transport goed gecontroleerd? 

3 juni 2022

Voor behoud van het RHP-kwaliteitskeurmerk moeten producten zo worden getransporteerd dat verontreiniging wordt voorkomen door resten van voorgaande vracht(en). In module 260 staan alle mogelijke risico’s en de transporteisen voor RHP-gecertificeerde producten beschreven. Zorg als gecertificeerd bedrijf dat het transportbedrijf dat uw producten vervoert – ook een charter! – altijd de laatste versie met de actuele normen heeft, om uw RHP-product kwalitatief te waarborgen.

Aangezien de modules van het RHP-productcertificatieschema jaarlijks worden geactualiseerd, is het van belang dat u als gecertificeerd bedrijf altijd de nieuwste transportmodule deelt met de transportbedrijven en eventuele charters waarmee wordt samengewerkt. Dit geldt voor vrachtwagens, schepen en silo-auto’s. Als gecertificeerd bedrijf bent u zelf verantwoordelijk voor het tijdig informeren van de RHP-normen naar de vervoerders waarmee wordt samengewerkt. Zo is uw vervoerder altijd up-to-date en weet deze welke stappen hij moet nemen voor het laden van een product met RHP-keurmerk.

Aantoonbaar schone laadruimte

Er kan bijvoorbeeld een specifieke reinigingsactie worden vereist voor een schone laadruimte. Het maakt hiervoor uit wat de voorgaande lading was en welke risico’s op verontreiniging of vermenging deze met zich meebrengt voor het RHP-gecertificeerde product dat daarna de laadruimte ingaat. Ook moet er registratie plaatsvinden als bewijs dat alle transportnormen zijn nageleefd. Als gecertificeerd bedrijf zorgt u ervoor dat steeds aantoonbaar is op welke wijze de controle van het transportmiddel en de verantwoordelijkheid is geregeld.

Steekproeven bij uitbesteden

Als controle en/of registratie is uitbesteed aan een andere partij, moet dit duidelijk worden geregeld. Door het uitbesteden van transportcontrole van de ene transporteur aan de andere, gaat het vaak fout. Gevolg is dat er geen transportcontrole meer plaatsvindt, of niet afdoende. Toets als gecertificeerd bedrijf dus regelmatig of je transportpartners de afspraken nakomen, bijvoorbeeld door wat steekproeven te doen (ook op de werkvloer).

Module Transport op Mijn RHP

De nieuwste module 260 over transport (uitgiftedatum 1 februari 2022) kunt u downloaden op Mijn RHP. Aangepaste tekstdelen in de module zijn rood gemarkeerd. Op Mijn RHP staan alle actuele modules van het RHP-productcertificatieschema.

Heeft u nog geen persoonlijk account voor Mijn RHP? Als medewerker van een RHP-gecertificeerd bedrijf kunt u deze eenvoudig zelf aanmaken via my.rhp.nl.

Een vervuilde laadruimte van een vrachtwagen.

Een schade met koolzaad door een niet-gereinigde vrachtwagen.

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA