Verpakkerscode op RHP-product onder private label

8 november 2022

Bij verkoop en levering van verpakte RHP-producten moet het RHP-keurmerk op de verpakking staan. Naast vermelding van het RHP-keurmerk moet op de verpakking ook duidelijk staan wie de certificaathouder is. Als de certificaathouder verpakte producten niet onder eigen naam verkoopt maar onder ‘private label’ dan heeft deze de optie om, in plaats van zijn naam, de zogenoemde ‘verpakkerscode’ op de verpakking te zetten.

Verpakkerscodes worden door RHP uitgereikt aan certificaathouders en kunnen hiervoor worden aangevraagd. Bij het gebruik van de verpakkerscode is voor derden de naam van de RHP-producent niet te achterhalen.

Verpakking

De certificaathouder is verantwoordelijk voor aankoop en beheer van de betreffende verpakking, zoals dit in het RHP-productcertificatieschema staat vermeld in module 270. Een afnemer mag niet in het bezit zijn van leeg verpakkingsmateriaal met het RHP-keurmerk. Het gebruik van het RHP-keurmerk op verpakkingen of afleverdocumenten kan onderdeel zijn van de audit.

Strenge keurmerknormen

Gecertificeerde bedrijven houden zich bij de winning en productie van RHP-gecertificeerde grondstoffen en substraten aan strenge keurmerknormen. De herkomst van grondstoffen met RHP-keurmerk is altijd te achterhalen. Bij twijfel in de praktijk over de juistheid van een verpakkerscode kan contact worden opgenomen met RHP.

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA