Veel aandacht voor RHP-webinar ‘Feiten & fabels van potgrond en substraat’

3 juni 2022

Er was 31 mei veel animo vanuit de gehele keten voor het webinar ‘Feiten & fabels van potgrond en substraat’ van RHP. Meer dan 150 kwekers en andere geïnteresseerden hadden zich ingeschreven. Als het kenniscentrum voor substraten is RHP de aangewezen partij om kennis over de (on)mogelijkheden van het werken met nieuwe en hernieuwbare materialen te delen.

RHP organiseerde het webinar om de aangesloten, gecertificeerde bedrijven te ondersteunen in het verspreiden van de juiste boodschap. Steeds vaker krijgen RHP-gecertificeerde bedrijven vragen van kwekers, verkopers en handelaren over het gebruik van veen en alternatieven. Als geen ander weet RHP hoe complex deze transitie is en ook welke nuances er te maken zijn.

Complexe wereld

Online deelnemers werden meegenomen in de complexe wereld van potgrond en substraten. Aan de hand van 8 stellingen over het gebruik van veen werd korte metten gemaakt met verschillende fabels die er bestaan over veen. Deelnemers zijn op de hoogte gebracht van de wetgeving over veen, uitdagingen waar de sector voor staat en hoe het zit met de uitfasering van veen en toenemend gebruik van nieuwe groeimedia.

Onderwerp leeft

Als kenniscentrum voor substraten is RHP de aangewezen organisatie om de ketenpartners van zijn aangesloten, gecertificeerde bedrijven hierover te informeren. Want feit is dat veen onder een vergrootglas ligt, zowel bij de politiek als bij de retail. Dat dit onderwerp leeft, bewijst het groot aantal inschrijvingen voor het webinar. RHP overweegt ook om een internationale (Engelstalige) versie te organiseren over het onderwerp, dat heel actueel is.

Objectieve informatie

RHP-directeur Raymond Hedges: “Ik ben blij met de vele aandacht voor ons webinar. Het geeft aan dat de sector zit te wachten op objectieve informatie over het gebruik van veen en dat dit niet zomaar even georganiseerd kan worden, ondanks eisen van de retailer. We hebben gepoogd om uit te leggen dat de sector volop in beweging is en dat er sectordoelstellingen zijn voor het verminderen van het gebruik van veen. Dat is gelukt, ons inziens.”

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA