Technisch adviseurs zetten zich wereldwijd in voor kwalitatieve substraten

7 juli 2023

Voor de keurmerken RHP en RAG wordt de kwaliteit van groeimedia in de hele keten gemonitord: van grondstofwinning tot bewerking en aflevering bij de gebruiker. Vooral in deze tijd van het jaar leggen de technisch adviseurs van RHP hiervoor altijd veel internationale bedrijfsbezoeken af. Wat doen zij precies op locatie?

De technisch adviseurs bezoeken locaties waar de grondstoffen zoals boomschors, houtvezel, klei, kokos of veen worden geproduceerd of gewonnen, maar bijvoorbeeld ook havens waar schepen worden geladen die de substraatgrondstoffen transporteren. De experts controleren op mogelijke risico’s en adviseren over verbeteringen. De keurmerken vereisen immers volledige beheersing van productieprocessen om mogelijke besmetting in de toeleveringsketen effectief uit te sluiten. 

Ondersteuning en advies

De technisch adviseurs geven op locatie ondersteuning en advies. Een belangrijk hulpmiddel hierbij zijn de verbeteranalyses. Hierbij wordt gekeken of er naast de RHP-keurmerknormen, verbeterpunten zijn in bijvoorbeeld het productieproces. De app die RHP hiervoor gebruikt, leidt tot een rapportage met foto’s. Deze rapportage bevat een analyse van de waarneming op locatie en een advies.

Temperatuurcontrole van grondstoffen.

Hygiƫneprotocol

Verder voeren de technisch adviseurs bij gecertificeerde substraatproducenten jaarlijks het hygiëneprotocol uit. De focus ligt hierbij volledig op hygiëne en schoon werken. Volgens een vast protocol wordt de hygiëne op detailniveau beoordeeld. Hieruit volgt een score die vergeleken kan worden met de resultaten van het jaar ervoor. Zo wordt duidelijk of en welke vooruitgang het bedrijf heeft geboekt.

Risico-inventarisatie

Op bepaalde locaties voeren de technisch adviseurs een risico-inventarisatie uit. Bijvoorbeeld bij een grondstofleverancier voor een RHP-grondstoflocatie, zoals een houtzagerij voor de substraatgrondstof houtvezel. Op zo’n locatie worden risico’s in kaart gebracht en bekeken of er procesaanpassingen nodig zijn voor een veilige grondstof. De focus in het rapport dat na een bezoek volgt, ligt vooral op fytosanitaire aspecten.

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA