Schoon substraat draagt bij aan een gezonde teelt 

31 augustus 2020

De Verenigde Naties hebben 2020 uitgeroepen tot het Internationale Jaar van de Plantgezondheid. Voor planten en gewassen geldt dat het substraat waarin ze geteeld worden sterk medebepalend is voor hun gezondheid. Eén van de manieren die bijdragen aan de preventie van plantenziekten en plagen die (sier)gewassen aantasten, is de teelt starten met schoon en zuiver, RHP-gecertificeerd substraat. 

Vrij van plaagorganismen

“De NVWA beschouwt ondermeer RHP Horticulture-gecertificeerde grond als een doeltreffende systeembenadering om te garanderen dat het groeimedium vrij is van plaagorganismen,” zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in verband met importeisen hierover op haar website. De fytosanitaire eisen voor RHP-gecertificeerde grondstoffen en substraten zijn zelfs uitgebreider dan de EU-regelgeving. En substraatproducenten leveren wereldwijd teeltmedia onder het RHP-keurmerk aan kwekers.

Ketencontrolesysteem

Het ketencontrolesysteem voor het RHP-keurmerk begint al in de vroegste fase bij de grondstofwinning – waar risico's kunnen optreden – en gaat door tot het substraat bij de kweker wordt afgeleverd. In die productieketen worden strenge eisen gesteld aan hygiëne, opslag en transport van grondstoffen en substraat. De processen en producten worden onafhankelijk gecontroleerd door een certificerende instelling, zoals ECAS of Kiwa. Juist deze ketencontrole zorgt ervoor dat risico’s op ziekten of plagen zoveel als mogelijk worden beperkt. Het geeft de grootst mogelijke zekerheid dat het substraat zuiver en schoon is voor een gezonde start van de teelt.

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA