Samenvatting technische bijeenkomst organische meststoffen

18 december 2018

RHP organiseerde op 13 december in het World Horti Center voor RHP-gecertificeerde bedrijven een technische bijeenkomst over organische meststoffen. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten? Een korte samenvatting…

RHP meeting World Horti Center

Tijdens de bijeenkomst heeft RHP kennis overgedragen over de toepassing van organische meststoffen in substraten en onder meer ook een demoproef met organische meststoffen laten zien.

Aandachtspunten organische meststoffen

Uit RHP-onderzoek is gebleken dat de belangrijkste aspecten om rekening mee te houden bij het toepassen van organische meststoffen in substraten de volgende zijn:

  • De snelheid van ammonificatie. Dit is afhankelijk van de gebruikte meststof en van de temperatuur.
  • Het ontstaan van ammoniak bij een hoge pH-waarde. Dit verergert bij een hogere temperatuur.
  • De aanwezigheid van nitrificeerders.
  • De initiële pH-waarde van het substraat.
  • De pH-buffering van het substraat.
  • De gevoeligheid van het gewas en bijv. ook het stadium van het gewas.

Interacties

Daarnaast zijn de interacties die kunnen optreden tussen al deze aspecten van belang. De wisselwerking tussen deze aspecten kunnen elkaar versterken of afzwakken. Interacties die kunnen optreden zijn bijvoorbeeld:
de hoeveelheid organische stikstof die in korte tijd ammonificeert
en de aanwezigheid van nitrificeerders
en de start-pH
en de pH-buffering
en de temperatuur
en de gewasgevoeligheid en -ontwikkeling
en het stadium van het mineralisatieproces.

RHP meeting World Horti Center
RHP meeting World Horti Center

RHP Bio

Volgend jaar wil RHP met de Productgroep Horticulture een procedure en norm opstellen voor RHP Bio-substraten. Hierbij zullen bio-telers en -organisaties worden betrokken.

Kennisoverdracht

Met deze bijeenkomst is een eerste stap gezet in het overbrengen van de kennis aan de RHP-gecertificeerde substraatproducenten. Met de nieuwe inzichten kunnen zij ook de gebruikers verder informeren over alle aandachtspunten bij de toepassing van organische meststoffen.

Hand-outs

Kon u niet bij deze bijeenkomst aanwezig zijn of wilt u de hand-outs van de presentaties en alle informatie graag nog digitaal downloaden? Medewerkers van RHP-gecertificeerde bedrijven kunnen dit doen via Mijn RHP > RHP-presentaties.

RHP meeting World Horti Center
RHP meeting World Horti Center

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA