Samenvatting Online Onderzoeksupdate 9 november

30 november 2021

Op 9 november vond de eerste Online Onderzoeksupdate plaats voor gecertificeerde bedrijven. Hans Verhagen gaf een korte update over de onderwerpen binnen het collectief onderzoek waar RHP nu aan werkt. Gecertificeerde bedrijven kunnen de samenvatting en hand-out downloaden op Mijn RHP bij RHP-presentaties.

Meten is weten

RHP heeft een aantal meetmethoden (verder) ontwikkeld:

  • De stikstofimmobilisatietest die inzicht geeft in het verloop en de mate van stikstofimmobilisatie en -mineralisatie (verlies en vrijgave van stikstof) van grondstoffen. RHP kan grondstoffen hierop doormeten voor gecertificeerde bedrijven.
  • De pH-buffermeting voor het meten van de pH-buffer van grondstoffen. Op verzoek kan RHP voor gecertificeerde bedrijven pH-buffermetingen op grondstoffen en groeimedia uitvoeren.
  • De 1:5-analyse met water en CAT om voeding in diverse grondstoffen te meten en die een goed beeld geeft van wat een grondstof al meebrengt in een mengsel, zodat de bemesting daarop kan worden aangepast.

RHP werkt in de komende periode verder aan elementbeschikbaarheid in de teelt en aan een basismodel met water- en luchtgehaltes per grondstof en het effect ervan in een mengsel.

Belangrijk voor kwekers!

  • Bij gebruik van veenvrije of -arme mengsels is het belangrijk om te kijken welke teeltaanpassingen nodig zijn en te zorgen voor gerichte irrigatie en bemesting.
  • Omdat kwekers doorgaans een proefvak niet apart kunnen aansturen, zijn kleine stappen en gaandeweg leren in veel gevallen de enige weg naar een succesvolle overstap naar een nieuw mengsel.
  • Goede afstemming tussen substraatleverancier en kweker over het nieuwe mengsel en hoe dit zich gedraagt in de teelt is noodzakelijk.

Nog geen Mijn RHP-account?

Medewerkers van gecertificeerde bedrijven kunnen een persoonlijk account aanmaken op Mijn RHP als ze er nog geen één hebben.

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA