RHP speelt rol in project beschikbaarheid substraatgrondstoffen

3 maart 2023

RHP speelt een rol in het project ‘Beschikbaarheid potgrondconstituenten 2030’. Aanleiding voor dit project is het vorig jaar november getekende convenant ‘Milieu-impact potgrond en substraten’. Samen met alle convenantspartijen was er op 2 februari een gezamenlijke kick-offbijeenkomst voor het project.

Het project wordt geleid door Wageningen University and Research - BU Glastuinbouw, in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het project loopt tot eind van dit jaar en zal de basis vormen voor de afspraken die gemaakt gaan worden voor de substraatsector voor 2030. Deze doelen voor de professionele markt moeten nog verder worden vastgesteld, zoals ook staat beschreven in het convenant.

Projectdoel

Het doel van het project is betrouwbare schattingen te geven van:
a. de huidige gebruikte volumes van grondstoffen en de technisch bij de eindgebruiker mogelijke toename van gebruik tot eind 2030
en
b. de mogelijk als grondstof te gebruiken en beschikbare volumes van hernieuwbare grondstoffen die al een rol kunnen spelen in de periode tot eind 2030.

Onafhankelijk onderzoek

Wageningen University and Research - BU Glastuinbouw leidt het onafhankelijk onderzoek naar de toekomstige beschikbaarheid en mogelijkheden van hernieuwbare grondstoffen in de substraatsector. Om tot een zo breed mogelijk gedragen studie te komen worden alle convenantspartijen gehoord en betrokken bij het verzamelen van de informatie en schattingen.

Technische beschouwing RHP

Als kenniscentrum voor substraten is RHP gevraagd technische expertise te leveren voor dit project. RHP zal bijvoorbeeld een eerste technische beschouwing geven van de potentieel nieuwe materialen. Naast wat er al is aan grondstoffen, wordt vooral ook gekeken naar stromen die nu nog niet in gebruik zijn en pas na een bepaalde bewerking geschikt gemaakt kunnen worden.

Onafhankelijke onderbouwing

De verwachting is dat eind 2023 een rapport wordt gepubliceerd met daarin onder andere een onafhankelijke onderbouwing van de in 2030 haalbare percentages hernieuwbare grondstoffen.

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA