RHP scant aantal grondstoffen en substraten op residuen

17 januari 2023

RHP scant aangeleverde productmonsters van een aantal grondstoffen sinds enige tijd standaard op eventueel aanwezige resten van pesticiden. Denk aan grondstoffen als compost, schors, houtvezel, kokosproducten, organische meststoffen, klei, maar ook substraten en potgrond. RHP wil zo meer kennis opbouwen over de aanwezigheid en risico’s van residuen in grondstoffen voor gewassen.

Vanuit de gebruikers worden er meer en meer eisen gesteld ten aanzien van de aanwezigheid van residu (resten van pesticiden) in substraten. Het is echter in veel organische grondstoffen niet te voorkomen dat er resten van middelen worden aangetroffen. Wat acceptabele grenzen zijn, is echter niet bekend.

RHP kijkt nu ook naar plantopname

RHP analyseert bijvoorbeeld welke residuen van pesticiden er in verschillende grondstoffen worden gevonden en om welke niveaus het gaat. Voorbeelden van pesticiden zijn herbiciden, groeiregulatoren, fungiciden en insecticiden. Sinds een jaar wordt er ook gekeken of de residuen in die niveaus worden opgenomen door gewassen die erop worden geteeld. En of dit gevaarlijk is voor een mens die het gewas eet.

Huidig onderzoek, scan en analyse productmonsters

Geselecteerde productmonsters van grondstoffen die gecertificeerde bedrijven aanleveren voor een plantresponstest, scant RHP ook op residuen. Wordt er iets aangetroffen dan wordt het gewas dat werd gebruikt voor deze proef hierop nader geanalyseerd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om productmonsters specifiek aan te leveren voor een residuscan.

Eerst onderzoek, daarna normontwikkeling

Er is nog veel onderzoek nodig op dit gebied. Door de tijd wil RHP data verzamelen over aangetroffen residuen in grondstoffen en meer inzicht krijgen in wat er echt gebeurt en hoe erg dat is voor het gewas of de mens in geval van eetbare gewassen. Daarna wordt het mogelijk om te werken aan normontwikkeling voor het RHP-keurmerk en kunnen nieuwe eisen worden opgenomen in het productcertificatieschema.

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA